Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Inginer de sistem  - 2 posturi


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția Servicii Informatice

Serviciul administrare rețele

Localitatea unde se desfășoară activitatea: sediul central București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 15 octombrie 2021

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și/sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale posturilor

 • furnizează servicii de suport informatic de nivel doi (avansat) și asistență tehnică pentru utilizatorii sistemului informatic al Băncii Naționale a României în probleme legate de servicii de rețea, respectiv comunicații date și voce, servicii de videoconferință, precum si rețele de cablare structurată, echipamente terminale fixe sau mobile;
 • asigură administrarea, monitorizarea și întreținerea curentă a echipamentelor de rețea, serviciilor de rețea, serviciilor de telecomunicații date și voce, sistemelor și serviciilor de videoconferința, a echipamentelor terminalelor fixe si mobile , precum și produselor software asociate din dotarea Băncii Naționale a României;
 • asigură legătura cu unitățile de service și cu furnizorii de servicii și reprezintă Banca Națională a României în relația cu aceștia pentru infrastructurile non-IT aferente centrelor de date (sisteme de alimentare cu energie electrica, instalația de climatizare, instalația de detectare și stingere a incendiilor, sistemul de acces controlat);
 • asigură legătura cu unitățile de service și cu furnizorii de servicii și reprezintă Banca Națională a României în relația cu aceștia, pentru menținerea în stare de buna funcționare a infrastructurii de comunicații a Băncii Naționale a României (echipamente de rețea, linii de comunicații, terminale fixe / mobile, sisteme și servicii de videoconferință, precum și produse software asociate);
 • participă la implementarea proiectelor IT;
 • participă la elaborarea strategiei anuale de achiziții pentru sistemele si serviciile din aria de responsabilitate si urmărește gestionarea acestora;
 • colaborează cu Direcția tehnică și mentenanță în vederea definirii strategiei de dezvoltare a rețelelor de cablare structurată (curenți slabi și infrastructură fibră optică), în concordanță cu necesitățile de interconectare a echipamentelor de rețea.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitare de licenţă la una din următoarele facultăți: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau absolvent al altor universităţi cu profil tehnic;
 • experiență profesională de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare în domeniul IT;
 • cunoştinţe privind servicii de transmisii date, voce si video utilizate ȋn reţele de tip LAN/WAN;
 • experienţǎ cu echipamente de comunicaţii de tip routere, switch-uri ethernet, şi soluţii de management a reţelelor;
 • experienţǎ cu echipamente de comunicații voce și video;
 • experienţǎ privind administrarea și instalarea infrastructurii de comunicații IP;
 • instalarea, configurarea şi monitorizarea infrastructurilor conexe specifice centrelor de date;
 • implementarea măsurilor şi a politicilor de securitate pentru infrastructura administrată;
 • asigurarea suportului tehnic pentru infrastructura administrată şi asigurarea interfeţei cu personalul companiilor care asigură servicii de suport;
 • cunoștințe privind operarea sistemelor de tip Unix constituie avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional și interviu profesional.
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • pentru testele profesionale scrise (dacă este cazul) susținute online este necesar accesul la Internet și la un computer/laptop cu MS Word și Excel instalate. Subiectele se primesc din partea Direcției resurse umane pe adresa de e-mail a candidatului, la data si ora stabilite pentru desfășurarea testului. Rezolvarea acestora se transmite către Direcția resurse umane prin utilizarea acelorași adrese de e-mail și cu respectarea termenului limită comunicat în mesajul prin care au fost transmise subiectele.
 • pentru susținerea interviurilor aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE

Modalitatea de aplicare

În vederea depunerii candidaturii pentru un post vacant, candidaţii transmit următoarele documente:

 • Formular de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • Copia actului de identitate.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • expeditorul utilizează adresa de e-mail înscrisă în formularul de aplicare și nu folosește adrese de e-mail care sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor). Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate, iar aplicația nu va fi acceptată;
 • nu se vor transmite atașamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite atașamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor nu se vor include link-uri către site-uri web.

Modalitatea corectă de aplicare implică:

 • transmiterea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro, cu respectarea regulilor de transmitere a documentelor prin e-mail;
 • primirea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro până la expirarea termenului limită de înscriere.

Important!

 • aplicațiile care nu conțin documentele mai sus enumerate ori care nu sunt transmise în termenul menționat în prezentul anunț, nu sunt acceptate.
 • niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate pentru ocuparea unor posturi vacante.
 • primirea documentelor este comunicată fiecărui aplicant printr-un e-mail transmis de pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro. Dacă această notificare nu este primită în cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea aplicației, înseamnă că documentele nu au fost primite de Banca Națională a României. În această situație este necesar ca aplicantul să verifice dacă mesajul electronic prin care a trimis documentele a respectat regulile de transmitere a documentelor prin e-mail, menționate în prezentul anunț. Menționăm că primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Înscrierea candidatului

 • aplicația și informațiile aferente acesteia sunt analizate de Banca Națională a României, prin prisma respectării condițiilor de ocupare a postului vacant, a documentelor și a termenului de transmitere.
 • acceptarea sau, după caz, respingerea candidaturii se comunică fiecărui candidat prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.