Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția muzeu și educație financiară

Muzeul Băncii Naționale a României

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 20 septembrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • asigură organizarea activității în vederea prezentării spațiilor expoziționale ale Muzeului Băncii Naționale a României la cererea publicului vizitator, prin preluarea solicitărilor transmise prin e-mail, întocmirea și transmiterea răspunsurilor către solicitanți, informarea structurilor BNR implicate în desfășurarea vizitelor;
 • asigură prezentarea spațiilor Muzeului BNR, în limbile română și engleză, la solicitarea publicului vizitator, precum și în cadrul acțiunilor organizate de către alte structuri organizatorice ale BNR;
 • asigură permanența activității în cadrul Muzeului BNR și în afara programului obișnuit de lucru, atunci când sunt organizate evenimente în spațiile expoziționale;
 • participă la elaborarea și implementarea programelor de educație muzeală și financiară;
 • participă la realizarea instrumentelor de evidență a colecției Muzeului BNR și la operațiunile de depozitare a acesteia;
 • participă la realizarea materialelor de promovare (broșuri, pliante etc.) a Muzeului BNR și la realizarea textelor destinate a fi publicate pe secțiunea dedicată Muzeului BNR din website-ul instituțional, precum și la traducerea în limba engleză a acestora;
 • asigură derularea contractelor încheiate pentru produse, servicii și lucrări specifice activităților serviciului.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitare de licență în științe umaniste sau științe sociale;
 • studii universitare de masterat, pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • experiență profesională de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul relațiilor strategice.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional (80% test de specialitate + 20% limba engleză) și interviu profesional (care va cuprinde și susținerea unei prezentări, conform atribuțiilor postului, în baza bibliografiei date).

  Interviul profesional va fi precedat de testarea abilitatilor verbale.

 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

În vederea depunerii candidaturii pentru un post vacant, candidaţii transmit următoarele documente:

 • Formular de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • Copia actului de identitate.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • expeditorul utilizează adresa de e-mail înscrisă în formularul de aplicare și nu folosește adrese de e-mail care sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor). Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate, iar aplicația nu va fi acceptată;
 • nu se vor transmite atașamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite atașamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor nu se vor include link-uri către site-uri web.

Modalitatea corectă de aplicare implică:

 • transmiterea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro, cu respectarea regulilor de transmitere a documentelor prin e-mail;
 • primirea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro până la expirarea termenului limită de înscriere.

Important!

 • aplicațiile care nu conțin documentele mai sus enumerate ori care nu sunt transmise în termenul menționat în prezentul anunț, nu sunt acceptate.
 • niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate pentru ocuparea unor posturi vacante.
 • primirea aplicației se confirmă fiecărui candidat prin intermediul unei notificări automate transmise de pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea automata după transmiterea aplicației, vă rugăm să verificați dacă mesajul prin care ați aplicat a respectat regulile de transmitere a documentelor prin e-mail, publicate în anunțul postului vacant. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Înscrierea candidatului

 • aplicația este analizată de Banca Națională a României, prin prisma respectării condițiilor de ocupare a postului vacant, a documentelor și a termenului de transmitere.
 • acceptarea sau, după caz, respingerea candidaturii se comunică fiecărui candidat prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.