Buzău


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Agenția Buzău

Activitățile de raportări, sondaje statistice și comunicare

Localitatea unde se desfășoară activitatea: Buzău

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 21 septembrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • colectează date statistice privind tranzacțiile rezidenţi-nerezidenţi de natura serviciilor, precum si alte informații financiare în relația cu nerezidenții, de la societăți comerciale nefinanciare;
 • colectează date statistice privind investiţiile străine directe de la întreprinderile investiţie străină directă;
 • colectează date statistice necesare elaborării conturilor financiare, precum şi întregirii unor indicatori statistici în profil teritorial;
 • colectează date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară și tendințele economice în profil teritorial, precum și pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naționale a României;
 • identifică în teren unitățile de observare statistică, inițiază și menține contactul cu raportorii, pe baza unor relații amiabile;
 • acordă asistență metodologică privind completarea corectă a datelor în chestionarele electronice, la introducerea on-line a datelor de către raportori, în principal societăţi nefinanciare;
 • vizualizează chestionarele electronice și cele pe suport hârtie, verifică completitudinea şi corectitudinea completării acestora cu datele solicitate, gestionează non-răspunsurile şi efectuează verificări utilizând datele din evidențele financiar-contabile.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • experiență profesională de minimum 1 an în domeniul economic, pe funcții cu studii superioare;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional (100% test de specialitate) și interviu profesional.
 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.