Sucursala regională Cluj


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2552, 2527, 2553

muncitor calificat  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Serviciul administrare resurse

Localitatea unde se desfășoară activitatea: Cluj-Napoca

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 17 noiembrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • monitorizează sistemele electrice și sistemele de alimentare de siguranță (grupul electrogen și UPS-uri);
 • asigură executarea lucrărilor conform proiectelor, specificaţiilor tehnice şi recomandărilor primite de la proiectant, producător şi coordonatorul lucrării de reparaţie sau mentenanţă ;
 • verifică etapele de lucrări de reparaţie sau mentenanţă împreună cu personalul de specialitate prin întocmirea documentaţiilor specifice şi efectuarea antemăsuratorilor şi antecalculelor;
 • asigură executarea lucrărilor de reparații sau mentenanță în parametrii de calitate stabiliți în proiect și de coordonatorul lucrării de reparații sau mentenanță;
 • stabilește necesarul de materiale și solicită aprovizionarea în timp util, în vederea executării lucrării repartizate;
 • identifică și delimitează instalațiile sau părțile din instalațiile sau părțile din instalații la care urmează a se efectua intervenții, reparații .

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii medii sau generale;
 • calificare în profesia de electrician exploatare medie și joasă tensiune;
 • experiență profesională de minimum 3 ani în profesia de electrician, dovedită cu documente;
 • alte calificări (mecanic, instalator, fochist) constituie avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, Internet Explorer).

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test practic și interviu profesional.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

În vederea depunerii candidaturii pentru un post vacant, candidaţii transmit următoarele documente:

 • Formular de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • Copia actului de identitate.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • expeditorul utilizează adresa de e-mail înscrisă în formularul de aplicare și nu folosește adrese de e-mail care sunt generate automat de aplicații sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fișiere în care se anunță link-urile de descărcare a fișierelor). Documentele transmise prin transfer de fișiere online nu vor fi descărcate, iar aplicația nu va fi acceptată;
 • nu se vor transmite atașamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite atașamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor nu se vor include link-uri către site-uri web.

Modalitatea corectă de aplicare implică:

 • transmiterea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro, cu respectarea regulilor de transmitere a documentelor prin e-mail;
 • primirea aplicației pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro până la expirarea termenului limită de înscriere.

Important!

 • aplicațiile care nu conțin documentele mai sus enumerate ori care nu sunt transmise în termenul menționat în prezentul anunț, nu sunt acceptate.
 • niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate pentru ocuparea unor posturi vacante.
 • primirea aplicației se confirmă fiecărui candidat prin intermediul unei notificări automate transmise de pe adresa de e-mail HR.Recrutare@bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea automata după transmiterea aplicației, vă rugăm să verificați dacă mesajul prin care ați aplicat a respectat regulile de transmitere a documentelor prin e-mail, publicate în anunțul postului vacant. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Înscrierea candidatului

 • aplicația este analizată de Banca Națională a României, prin prisma respectării condițiilor de ocupare a postului vacant, a documentelor și a termenului de transmitere.
 • acceptarea sau, după caz, respingerea candidaturii se comunică fiecărui candidat prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.