Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Economist  - 2 posturi


Tipul contractului: durată nedeterminată

Direcția politică monetară

Serviciul analiză și strategie de politică monetară

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 3 octombrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului/posturilor

 • contribuie la construirea şi exploatarea bazelor de date specifice ale direcției;
 • participă la monitorizarea și analizarea evoluţiilor economice, monetare și financiare și la realizarea proiecţiilor pe termen scurt ale unor variabile monetare și financiare;
 • participă la elaborarea materialelor şi rapoartelor de analiză destinate conducerii BNR;
 • contribuie la redactarea secțiunilor din publicațiile de specialitate ale BNR aflate în responsabilitatea direcției;
 • participă la elaborarea de rapoarte, studii și lucrări în domeniul politicii monetare, destinate organismelor financiare internaționale, băncilor centrale, agențiilor de rating etc;
 • participă la realizarea de cercetări, studii, analize în domenii/teme circumscrise politicii monetare.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii universitare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii de masterat finalizate cu dizertație în domeniul științelor economice;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer, cunoștințe Eviews;
 • cunoștințe avansate de limba engleză.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire conceptuală

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional (80% test de specialitate și 20% test de limba engleză) și interviu profesional.
 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.