Sucursala regională Cluj


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2552, 2527, 2553

Referent (cu atribuții de secretariat)  - 1 post


Tipul contractului: durată nedeterminată

Sucursala regională Cluj

Serviciul administrare resurse

Localitatea unde se desfășoară activitatea: Cluj-Napoca

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 22 decembrie 2022

Modalitatea de desfășurarea a probelor de selecție: la sediul BNR și la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.Atribuţiile principale ale postului

 • asigură fluxul informaţional între sucursala regională şi exteriorul băncii, precum şi între aceasta şi celelalte structuri organizatorice ale BNR (preia şi direcţionează apelurile telefonice, asigură transmiterea documentelor prin poştă, fax, email etc.);
 • îndeplineşte activităţile zilnice de secretariat;
 • asigură necesarul de protocol pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanţii sucursalei regionale (rezervă sala, elaborează documentaţia specifică, primeşte invitaţii etc.);
 • asigură condiţiile necesare şi elaborează documentaţia aferentă deplasărilor directorului regional/directorului regional adjunct;
 • redactează documente specifice, la solicitarea conducerii sucursalei regionale, respectând Formatul standard al documentelor BNR;
 • gestionează programarea/efectuarea concediilor de odihnă ale salariaţilor din cadrul sucursalei regionale;
 • întocmeşte pontajul electronic al salariaţilor direcţiei şi îl transmite lunar Direcţiei resurse umane.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă profesională

 • studii medii absolvite cu examen de bacalaureat;
 • experiență profesională de minimum 1 an în activitatea de secretariat;
 • cunoștințe de limba engleză – nivel mediu;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Desfășurarea procesului de recrutare și selecție

Etape de selecție și probe aferente acestora:

 1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin: test profesional (80% test de specialitate și 20% test de limba engleză) și interviu profesional.
 2. Evaluarea compatibilităţii cu postul prin testare psihometrică şi interviu.

Important!

 • data de susținere a evaluării cunoştinţelor de specialitate va fi stabilită de reprezentanții desemnați pentru selecția candidaților şi va fi comunicată prin e-mail candidaţilor.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin test profesional va avea loc la sediile băncii și are la bază tematica şi bibliografia publicate în anunțul de recrutare.
 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate prin interviu profesional va avea loc la sediile băncii sau la distanță, prin tehnologia informației și comunicațiilor.
 • pentru susținerea interviurilor la distanță, aferente etapelor de selecție este necesar să dispuneți de un echipament funcțional specific desfășurării unei videoconferințe (respectiv computer/laptop/smartphone) care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video; interviurile se vor desfășura prin intermediul aplicației gratuite Microsoft Teams și prin accesarea unui link transmis, în prealabil, de Direcția resurse umane.
TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
MODALITATEA DE APLICARE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare@bnro.ro.