Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în luna ianuarie 2002

01.04.2002

La sfârşitul lunii ianuarie 2002, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 59 milioane dolari, faţă de 107 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost în principal rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) înregistrarea unui deficit al balanţei comerciale de 166 milioane dolari; (ii) înregistrarea unui surplus de 128 milioane dolari la transferuri curente.

- milioane USD -
  ianuarie 2001
ianuarie 2002
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 1 177 1 284 -107 1 270 1 329 -59
A. Bunuri şi servicii 1 063 1 227 -164 1 090 1 266 -176
  a. Bunuri (export fob - import fob) 905 1 074 -169 912 1 078 -166
  b. Servicii 158 153 5 178 188 -10
        - transport 67 55 12 73 64 9
        - turism 24 28 -4 24 31 -7
        - alte servicii 67 70 -3 81 93 -12
B. Venituri 35 28 7 34 45 -11
C. Transferuri curente 79 29 50 146 18 128

Datoria externă pe termen mediu şi lung a rămas practic nemodificată faţă de luna decembrie 2001 şi s-a cifrat la sfârşitul lunii ianuarie 2002 la 11 469 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 ianuarie 2002 un sold de 7 679 milioane dolari şi a reprezentat 67,0 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 67,1 la sută la 31 decembrie 2001). Datoria privată externă a crescut în luna ianuarie cu 0,5 la sută, situându-se la 31 ianuarie la 3 790 milioane dolari.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 ianuarie 2002 (mil.USD, date provizorii)
Elemente de datorie Sold la 31.12.2001 Sold la 31.01.2002 Serviciul datoriei
I. Datorie publică 4 983 4 920 63
II. Datorie public garantată 2 711 2 759 48
III. Datorie privată 3 771 3 790 63
Total datorie externă 11 465 11 469 174

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost la 31 ianuarie 2002 de 15,9 la sută, faţă de 18,4 la sută la sfârşitul anului 2001.

Gradul de acoperire a crescut de la 3,9 luni de import la sfârşitul anului 2001 la 4,2 luni de import la sfârşitul lunii ianuarie 2002.