Comunicat de presă


Indicatori monetari - aprilie 2014

26.05.2014

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2014 un sold de 240 939,3 milioane lei. Faţă de luna martie 2014 aceasta s-a majorat cu 0,5 la sută (0,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2013 masa monetară s-a majorat cu 6,7 la sută (5,5 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2014
(mil. lei)
apr. 2014/
mar. 2014
%
apr. 2014/
apr. 2013
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 100 024,0 -0,7 12,1
Numerar în circulaţie 35 846,9 1,1 10,7
Depozite overnight ** 64 177,1 -1,6 12,9
M2 (masa monetară intermediară) 240 613,0 0,5 6,7
M1 100 024,0 -0,7 12,1
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 140 589,0 1,4 3,1
M3 (masa monetară în sens larg) 240 939,3 0,5 6,7
M2 240 613,0 0,5 6,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 326,3 -23,9 60,0

* date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2014
(mil. lei)
apr. 2014/
mar. 2014
%
apr. 2014/
apr. 2013
%
Masa monetară (M3) 240 939,3 0,5 6,7
Active externe nete** 84 622,3 12,2 75,1
Active interne nete*** 156 317,0 -4,9 -11,9

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna aprilie 2014 cu 0,2 la sută (-0,1 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2014, până la nivelul de 218 299,6 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,8 la sută (0,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,1 la sută). La 30 aprilie 2014, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 0,8 la sută (-2,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2013, pe seama majorării cu 6,1 la sută a componentei în lei (4,8 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 5,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 7,7 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2014
(mil. lei)
apr. 2014/
mar. 2014
%
apr. 2014/
apr. 2013
%
Credit neguvernamental (total) 218 299,6 0,2 -0,8
Credit neguvernamental în lei: 88 816,7 0,8 6,1
- gospodării ale populaţiei 35 933,2 1,5 6,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 883,5 0,3 5,9
Credit neguvernamental în valută: 129 482,9 -0,2 -5,0
- gospodării ale populaţiei 66 535,4 -0,8 -2,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 62 947,5 0,4 -7,6

*date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a redus în luna aprilie 2014 cu 2,7 la sută, până la 79 692,9 milioane lei. La 30 aprilie 2014, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 9,5 la sută (8,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2013.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna aprilie 2014 cu 0,5 la sută faţă de luna martie 2014, până la nivelul de 215 030,9 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2014
(mil. lei)
apr. 2014/
mar. 2014
%
apr. 2014/
apr. 2013
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 215 030,9 0,5 7,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 139 370,9 0,3 8,8
- gospodării ale populaţiei 81 771,1 0,8 6,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 57 599,8 -0,4 12,9
Depozite în valută ale rezidenţilor: 75 660,0 0,8 4,2
- gospodării ale populaţiei 49 348,7 0,2 3,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 26 311,3 1,9 6,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,8 la sută, până la 81 771,1 milioane lei. La 30 aprilie 2014, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,2 la sută (4,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2013.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 0,4 la sută, până la 57 599,8 milioane lei. La 30 aprilie 2014, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 12,9 la sută (11,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2013.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,8 la sută, până la nivelul de 75 660,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,9 la sută, până la 17 001,1 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 4,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 1,2 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 3,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,2 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 6,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 3,0 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 475,8 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2014), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 70 217,1 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2014).