Comunicat de presă


Emisiune numismatică dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Senatului României

30.05.2014

În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, BNR va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 2 iunie 2014, un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Senatului României.

Caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:

Valoare nominală 100 lei 10 lei 1 leu
Metal aur argint tombac cuprat
Titlu 900‰ 999‰ -
Formă rotundă rotundă rotundă
Diametru 21 mm 37 mm 37 mm
Greutate 6,452 g 31,103 g 23,5 g
Calitate proof proof proof
Cant zimţat zimţat zimţat
Avers
Revers

Aversul monedei din aur redă o reprezentare parțială a Palatului Parlamentului din București, o imagine din timpul unei ședințe a Senatului, stema României, anul de emisiune „2014”, valoarea nominală „100 LEI” și inscripția în arc de cerc „ROMANIA”.

Aversul monedei din argint redă o reprezentare parțială a Palatului Parlamentului din București, o imagine din timpul unei ședințe a Senatului, stema României, anul de emisiune „2014”, valoarea nominală „10 LEI” și inscripția în arc de cerc „ROMANIA”.

Aversul monedei din tombac cuprat redă o reprezentare parțială a Palatului Parlamentului din București, o imagine din timpul unei ședințe a Senatului, stema României, anul de emisiune „2014”, valoarea nominală „1 LEU” și inscripția în arc de cerc „ROMANIA”.

Reversul, comun tuturor monedelor (din aur, din argint şi din tombac cuprat), prezintă portretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza și al mitropolitului Nifon - primul președinte al Senatului, numele acestora, inscripția în arc de cerc „150 DE ANI DE LA INFIINTAREA SENATULUI” și „1864”, anul evenimentului aniversat.

Caracteristicile tehnice şi descrierea monedei din argint sunt similare celor aferente monedei din argint care intră în componenţa setului de trei monede.

Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat vor fi ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent.

Seturile de monede şi monedele din argint vor fi însoţite de broşuri de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Tirajul pentru această emisiune este de:

  • 150 seturi monede (din aur, argint și tombac cuprat);
  • 250 buc. monede din argint.

Preţurile de vânzare sunt:

  • 1.870,00 lei/buc., exclusiv TVA, pentru setul de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat), inclusiv broşura de prezentare;
  • 310,00 lei/buc., exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare.

Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Senatului României au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de monede şi a monedelor din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.