Comunicat de presă


Indicatori monetari - decembrie 2014

27.01.2015

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2014 un sold de 260331,9 milioane lei. Faţă de luna noiembrie 2014 aceasta a crescut cu 4,4 la sută (4,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2013 masa monetară s-a majorat cu 7,8 la sută (6,9 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2014
(mil. lei)
dec. 2014/
nov. 2014
%
dec. 2014/
dec. 2013
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 118146,6 7,6 17,8
Numerar în circulaţie 39906,0 3,0 14,7
Depozite overnight ** 78240,6 10,2 19,4
M2 (masa monetară intermediară) 260073,4 4,4 7,8
M1 118146,6 7,6 17,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 141926,8 1,8 0,7
M3 (masa monetară în sens larg) 260331,9 4,4 7,8
M2 260073,4 4,4 7,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 258,5 121,7 -12,7

* date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2014
(mil. lei)
dec. 2014/
nov. 2014
%
dec. 2014/
dec. 2013
%
Masa monetară (M3) 260331,9 4,4 7,8
Active externe nete** 94524,1 -1,5 44,1
Active interne nete*** 165807,8 8,1 -5,8

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental în lei acordat de instituţiile de credit s-a majorat la 31 decembrie 2014 cu 8,5 la sută (7,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2013 pe seama majorării cu 17,4 la sută (16,5 la sută în termeni reali) a creditului acordat gospodăriilor populaţiei, în timp ce componenta în valută exprimată în lei s-a diminuat cu 10,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 10,5 la sută). Creditul neguvernamental total s-a redus cu 3,1 la sută (-3,9 la sută în termeni reali). Faţă de 30 noiembrie 2014, creditul neguvernamental total s-a diminuat cu 0,9 la sută (-0,8 la sută în termeni reali) până la nivelul de 211652,0 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 1,0 la sută (-0,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută (exprimat în lei) a scăzut cu 0,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 2,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2014
(mil. lei)
dec. 2014/
nov. 2014
%
dec. 2014/
dec. 2013
%
Credit neguvernamental (total) 211652,0 -0,9 -3,1
Credit neguvernamental în lei: 92623,4 -1,0 8,5
- gospodării ale populaţiei 40659,1 1,9 17,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51964,3 -3,3 2,4
Credit neguvernamental în valută: 119028,6 -0,9 -10,6
- gospodării ale populaţiei 62126,3 0,5 -9,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 56902,3 -2,3 -11,8

*date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna decembrie 2014 cu 3,7 la sută, până la 85501,9 milioane lei. La 31 decembrie 2014, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 6,3 la sută (5,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2013.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna decembrie 2014 cu 4,8 la sută faţă de luna noiembrie 2014, până la nivelul de 231856,0 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2014
(mil. lei)
dec. 2014/
nov. 2014
%
dec. 2014/
dec. 2013
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 231856,0 4,8 7,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 154879,8 6,5 9,0
- gospodării ale populaţiei 86165,2 3,7 7,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 68714,6 10,3 10,9
Depozite în valută ale rezidenţilor: 76976,2 1,4 4,6
- gospodării ale populaţiei 51868,4 3,1 4,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 25107,8 -1,8 4,8

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 3,7 la sută, până la 86165,2 milioane lei. La 31 decembrie 2014, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,6 la sută (6,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2013.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 10,3 la sută, până la 68714,6 milioane lei. La 31 decembrie 2014, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 10,9 la sută (10,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2013.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 1,4 la sută, până la nivelul de 76976,2 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,2 la sută, până la 17174,1 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 4,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 4,6 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 4,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 4,5 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 4,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 4,9 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9741,0 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2014), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 75760,9 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2014).