10 lei - Nicolae Grigorescu (2005)

Elemente de siguranţă


Descriere »»

Data punerii în circulaţie: 1 iulie 2005.


Caracteristici

 • Dimensiuni: 133 x 72 mm ± 1mm;
 • Culoare predominantă: roz;
 • Imprimare: mixtă plană/în relief pe ambele fețe, pe polimer.
  * Bancnota de 10 lei emisă în 2008 este imprimată plan, pe polimer.

Avers

 • Portretul pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907);
 • O floare de nalbă (Althea officinalis);
 • O pensulă şi o paletă pentru pictură;
 • Stema României;
 • Denumirea băncii centrale emitente;
 • Medalion cu sigla BNR;
 • Valoarea nominală în cifre şi litere;
 • Semnăturile guvernatorului şi casierului central;
 • Data punerii în circulaţie.

Revers

 • Casă ţărănească;
 • Fragment din tabloul Rodica al lui Grigorescu;
 • Valoarea nominală în cifre şi litere;
 • Denumirea băncii centrale emitente;
 • Sigla BNR în colţurile din dreapta-sus şi stânga-jos;
 • Textul Falsificarea acestor bilete se pedepseşte conform legilor;
 • Seria şi numărul bancnotei - cu negru, în stânga, pe verticală; cu roşu şi caractere de înălţime crescătoare, în dreapta, pe orizontală.


Fereastră transparentă: sub forma unei palete pentru pictură; conține valoarea nominală ambutisată; nu conţine element auriu supraimprimat.
* Bancnota de 10 lei emisă în 2008 conţine în plus două pensule aurii supraimprimate, dar nu mai are valoarea nominală ambutisată.

Filigranul este constituit din două componente poziţionate în stânga aversului, pe zona neimprimată: portretul personalităţii de pe bancnotă şi sigla BNR. Filigranul devine vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.

Firul de siguranţă magnetic devine vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.


Element de suprapunere avers/ revers: o paletă pentru pictură.

Toate bancnotele româneşti în circulaţie au anumite fragmente ale unui element de design imprimate fie pe avers, fie pe revers, astfel încât, atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului, elementul se vede în întregime.


Bandă iridescentă: bandă verticală de culoare transparent-aurie pe care este înscrisă valoarea nominală.


Microtext: zonă imprimată cu caractere foarte mici, de sub 1 mm înălţime, ce se pot vedea cu ajutorul unei lupe. Conţine textul "BNR".


Microtext: zonă imprimată cu caractere foarte mici, de sub 1 mm înălţime, ce se pot vedea cu ajutorul unei lupe. Conţine textul "BNR" urmat de valoarea nominală.


Fluorescenţă în lumină UV: zone imprimate cu cerneală fluorescentă, care devine vizibilă numai în lumină ultravioletă.

Conține valoarea nominală și seria bancnotei (unică, formată din 3 cifre, 1 literă și un număr de 7 cifre). Seria verticală din stânga imprimată cu cerneală neagră va apărea verde în lumină UV, în timp ce seria orizontală din dreapta, imprimată în cerneală roșie, va apărea portocalie.


Element auriu supraimprimat: o paletă de pictură.
* Bancnota de 10 lei emisă în 2008 conţine, pe lângă paleta de pictură, două pensule în fereastra transparentă.


Imprimare în relief: unele elemente de design de pe ambele feţe sunt imprimate în relief.


Imaginea latentă, constituită din iniţialele "BNR", nu este percepută la examinarea directă, dar devine vizibilă când bancnota este privită razant (pe avers, pe umărul stâng al portretului).