200 de lei - Lucian Blaga

Elemente de siguranţă


Descriere »»

Data punerii în circulaţie: 1 decembrie 2006.


Caracteristici

 • Dimensiuni: 150 x 82 mm ± 1mm;
 • Culoare predominantă: oranj;
 • Imprimare: mixtă plană/în relief pe ambele fețe, pe polimer.

Avers

 • Portretul poetului Lucian Blaga (1895-1961);
 • Flori de mac (Papaver rhoeas);
 • O carte deschisă la fila cu poemele Autoportret şi 9 mai 1895;
 • Stema României;
 • Denumirea băncii centrale emitente;
 • Medalion cu sigla BNR;
 • Valoarea nominală în cifre şi litere;
 • Semnăturile guvernatorului şi casierului central;
 • Data punerii în circulaţie.

Revers

 • Imaginea statuetei neolitice Gânditorul de la Hamangia;
 • Un curcubeu;
 • O moară veche de apă;
 • Valoarea nominală în cifre şi litere;
 • Denumirea băncii centrale emitente;
 • Sigla BNR în colţurile din dreapta-sus şi stânga-jos;
 • Textul Falsificarea acestor bilete se pedepseşte conform legilor;
 • Seria şi numărul bancnotei - cu negru, în stânga, pe verticală; cu roşu şi caractere de înălţime crescătoare, în dreapta, pe orizontală.


Fereastră transparentă: sub formă de filă de carte; conține valoarea nominală ambutisată şi element auriu supraimprimat sub formă de carte deschisă.

Filigranul este constituit din două componente poziţionate în stânga aversului, pe zona neimprimată: portretul personalităţii de pe bancnotă şi sigla BNR. Filigranul devine vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.

Firul de siguranţă magnetic devine vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.


Element de suprapunere avers/ revers: o călimară stilizată.

Toate bancnotele româneşti în circulaţie au anumite fragmente ale unui element de design imprimate fie pe avers, fie pe revers, astfel încât, atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului, elementul se vede în întregime.


Bandă iridescentă: bandă verticală de culoare transparent-aurie pe care este înscrisă valoarea nominală.


Microtext: zonă imprimată cu caractere foarte mici, de sub 1 mm înălţime, ce se pot vedea cu ajutorul unei lupe. Conţine textul "BNR".


Microtext: zonă imprimată cu caractere foarte mici, de sub 1 mm înălţime, ce se pot vedea cu ajutorul unei lupe. Conţine textul "BNR" urmat de valoarea nominală.


Fluorescenţă în lumină UV: zone imprimate cu cerneală fluorescentă, care devine vizibilă numai în lumină ultravioletă.

Conține valoarea nominală și seria bancnotei (unică, formată din 3 cifre, 1 literă și un număr de 7 cifre). Seria verticală din stânga imprimată cu cerneală neagră va apărea verde în lumină UV, în timp ce seria orizontală din dreapta, imprimată în cerneală roșie, va apărea portocalie.


Element auriu supraimprimat: o carte deschisă în fereastra transparentă.


Imprimare în relief: unele elemente de design de pe ambele feţe sunt imprimate în relief.


Imaginea latentă, constituită din iniţialele "BNR", nu este percepută la examinarea directă, dar devine vizibilă când bancnota este privită razant (pe revers, pe peretele morii de apă).


Microperforaţii: în zona elementului floral de pe avers este înscrisă valoarea nominală prin perforaţii foarte fine. Acestea devin vizibile numai când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.


Cerneală care îşi schimbă culoarea: elementele astfel imprimate îşi schimbă culoarea din auriu în verde, în funcţie de unghiul din care este privită bancnota.