Active eligibile


Participanții eligibili conform art. 2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de BNR şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili furnizează instrumente financiare care trebuie să fie eligibile pentru tranzacționare și pentru garantare la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și acordarea de facilități permanente de către Banca Națională a României.

Pentru a putea fi acceptate drept active eligibile pentru operaţiunile Băncii Naţionale a României, instrumentele financiare vor fi evaluate având în vedere atât criterii generale de eligibilitate cât și criterii specifice de eligibilitate.

Categoriile de active eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare în operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României sunt:

  • Instrumente de datorie emise de statul român,
  • Instrumente de datorie emise de Banca Națională a României,
  • Instrumente de datorie emise de instituțiile financiare internaționale specificate la art.9 lit. a din Regulamentul nr.3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și acordarea de facilități permanente de către Banca Națională a României,
  • Instrumente de datorie emise de instituții de credit eligibile, în baza unui portofoliu de creanțe, conform legislației naționale aplicabile în materie.

Banca Naţională a României întocmeşte şi publică zilnic pe pagina proprie de internet lista activelor eligibile care pot fi acceptate la operaţiunile Băncii Naţionale a României.

Procesul privind analizarea în vederea includerii de noi emisiuni aferente categoriilor de instrumente financiare care pot fi acceptate drept active eligibile va fi iniţiat de emitent prin transmiterea către Banca Naţională a României a unei cereri pentru fiecare emisiune Cerere privind includerea unei noi emisiuni în lista activelor eligibile pentru operaţiunile Băncii Naţionale a României .

Utilizarea şi alocarea activelor eligibile de către participanţii eligibili pentru tranzacţionare şi garantare, în vederea participării la operaţiunile desfăşurate cu Banca Naţională a României, se realizează pentru fiecare tip de operaţiune în conformitate cu prevederile regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, precum şi cu reglementările emise în aplicarea acestuia.

Activele eligibile sunt evaluate zilnic de către BNR la preţul ajustat (%), determinat prin deducerea unor marje (haircut), exprimate procentual, din preţul (%) stabilit de Banca națională a României, în funcţie de tipul instrumentului financiar acceptat ca activ eligibil.

Preţul (%), precum şi marjele (nivelurile de haircut) aferente activelor eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt puse la dispoziţia participanţilor de către BNR, prin mijloace de comunicare specifice sistemului SaFIR.