Arhiva BNR


Arhiva Băncii Naţionale a României păstrează documente create de această instituţie de la înfiinţarea sa, în anul 1880, până astăzi. (istoric)

Click pentru a deschide...

Proces verbal al unei şedinţe a CA din 1880

Documentele sunt ordonate cronologic, pe ani, în fonduri, după creatorii lor, serviciile şi direcţiile din cadrul BNR. În funcţie de vechimea documentelor, fondul arhivistic al BNR se poate împărţi în arhiva istorică (documente din perioada 1880-1989) şi arhiva curentă.

Pentru realizarea fondului de asigurare al documentelor din Arhiva BNR se află în derulare un amplu program de scanare şi microfilmare. Până în acest moment, în cadrul acestui program au fost prelucrate documente din fondurile: Serviciul secretariat şi Consiliile de conducere ale BNR, Serviciul personal şi buget, Serviciul studii, Serviciul organizare.

Documentele din Arhiva BNR sunt valorificate atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi practic, pentru formularea răspunsurilor la unele petiţii. Totodată, documenteIe sunt introduse în circuitul ştiinţific cu ajutorul sălii de studiu a Arhivei BNR, permiţând realizarea de studii privind istoria BNR, a sistemului bancar românesc, precum şi a economiei naţionale. Documentele din Arhiva BNR sunt date în cercetare potrivit Legii nr. 16/1996 (art. 20, 22 şi anexa 6 din această lege reglementează termenele şi condiţiile în care pot fi date în cercetare documentele).

Consultarea fondurilor arhivistice de către specialiştii din afara instituţiei se poate face pe baza completării unui formular de acces.