Asistenţă tehnică


Asistenţă tehnică

Odată cu aderarea României la UE şi intrarea BNR în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), banca centrală a intrat într-o nouă etapă a cooperării tehnice internaționale, trecând de la statutul de beneficiar la cel de donator de asistență tehnică pentru băncile centrale din statele candidate și potențial candidate la UE, precum și pentru alte state din vecinătatea UE.

Astfel, BNR s-a angajat în furnizarea de asistență tehnică în diverse modalități:

 • În format bilateral, printr-o serie de acțiuni de asistență pentru Banca Națională a Moldovei (BNM) și Banca Națională a Serbiei.

 • În format multilateral, sub coordonarea Băncii Centrale Europene prin participarea la programe de cooperare tehnică, în perioada 2008 – 2013, cu Banca Națională a Serbiei (pregătire pentru aderarea la UE, analiză economică şi cercetare, stabilitate financiară), Banca Centrală a Egiptului (supraveghere bancară), Banca Centrală din Bosnia şi Herţegovina (pregătire pentru aderarea la UE)

 • Sub egida TAIEX (instrumentul pentru asistentă tehnică si schimb de informații) gestionat de Comisia Europeană, menit să sprijine alinierea legislației statelor beneficiare cu acquis-ul UE, în domeniile: (i) libera circulație a capitalului, (ii) audit intern, (iii) stabilitate financiară.

 • Sub coordonarea FMI, prin participarea unui expert BNR în programul FMI/BM Financial Sector Assessment Programme (FSAP) pentru Republica Moldova.

 • Prin intermediului programului cadru European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) pentru Republica Moldova: Proiectul de twinning1 dedicat Băncii Naționale a Moldovei “Strengthening the NBM's capacity in the field of banking regulation and supervision in the context of EU requirements”.

  Proiectul, în valoare de aproximativ 1,2 milioane euro, este finanțat de Uniunea Europeană și se derulează pe o perioadă de 24 de luni (iunie 2015 – iunie 2017). BNR acordă asistență în cadrul unui consorţiu format cu Banca Olandei (De Nederlandsche Bank), instituția noastră având calitatea de Lead Partner.

  Proiectul are ca obiectiv furnizarea de asistență tehnică BNM pentru consolidarea cadrului de supraveghere prudențială, în procesul de armonizare cu normele și standardele UE pentru autoritățile de supraveghere bancară și creșterea capacității instituționale și administrative a BNM în vederea asigurării unei funcționări adecvate a sistemului bancar.

  Domeniile acoperite prin acest proiect vizează: (i) cadrul legal, capacitatea instituțională și cerințele suplimentare ale pachetului CRD IV; (ii) cadrul de supraveghere a celor trei categorii de riscuri ale Pilonului 1; (iii) implementarea procesului de autoevaluare a riscurilor ICAAP de către bănci și evaluarea de către BNM a planurilor ICAAP ale băncilor; (iv) publicarea informațiilor care să permită evaluarea procesului de gestiune a riscurilor și adecvarea capitalului pentru fiecare bancă.

  La acest proiect BNR participă cu experţi din domeniile reglementare şi autorizare, supraveghere, stabilitate financiară și resurse umane, care vor acorda asistenţă tehnică pe parcursul a peste 90 de misiuni la Chişinău și două vizite de studiu la București.

  De asemenea, BNR asigură un lider de proiect dedicat şi un consilier rezident de twinning detaşat pe întreaga perioadă a proiectului la Chişinău.

1. [Twinning-ul reprezintă un instrument de cooperare între autoritățile din statele membre UE și cele din statele beneficiare, în vederea întăririi capacităților instituționale ale acestora din urmă și armonizării cadrului legal cu acquis-ul UE.]