Asistenţă tehnică


Asistenţă tehnică

Odată cu aderarea României la UE şi intrarea BNR în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), banca centrală a intrat într-o nouă etapă a cooperării tehnice internaționale, trecând de la statutul de beneficiar la cel de donator de asistență tehnică pentru băncile centrale din statele candidate și potențial candidate la UE, precum și pentru alte state din vecinătatea UE.

Astfel, BNR s-a angajat în furnizarea de asistență tehnică în diverse modalități:

 • în format bilateral, printr-o serie de acțiuni de asistență pentru Banca Națională a Moldovei (BNM);

 • în format multilateral, sub coordonarea Băncii Centrale Europene prin participarea la programe de cooperare tehnică, în perioada 2008 – 2013, cu Banca Națională a Serbiei (pregătire pentru aderarea la UE, analiză economică şi cercetare, stabilitate financiară), Banca Centrală a Egiptului (supraveghere bancară), Banca Centrală din Bosnia şi Herţegovina (pregătire pentru aderarea la UE);

 • sub egida TAIEX - instrumentul pentru asistență tehnică și schimb de informații gestionat de Comisia Europeană, menit să sprijine alinierea legislației statelor beneficiare cu acquis-ul UE, în domeniile: (i) libera circulație a capitalului, (ii) audit intern, (iii) stabilitate financiară, (iv) spălarea banilor, (v) supraveghere bancară;

 • prin intermediului programului cadru European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) pentru Republica Moldova: Proiectul de twinning1 dedicat Băncii Naționale a Moldovei “Strengthening the NBM's capacity in the field of banking regulation and supervision in the context of EU requirements”, în domeniile: (i) reglementare și supraveghere bancară, (ii) stabilitate financiară, (iii) managementul resurselor umane;

 • în cadrul programului Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) pentru Republica Serbia: participare în calitate de partener junior, alături de Deutsche Bundesbank și Banca Națională a Croației, în proiectul de twinning “Strengthening of the institutional capacities of the National Bank of Serbia (NBS) in the process of EU accession”, în domeniile: (i) modelare și prognoze macroeconomice, (ii) stabilitate financiară, (iii) managementul rezervelor valutare, (iv) integrare europeană;

 • participare cu experți în cadrul altor proiecte de twinning finanțate de Uniunea Europeană:
  • “Strengthening the National Bank of Belarus”, dedicat Băncii Naționale a Belarus, în domeniul stabilității financiare;
  • “Strengthening the institutional capacity of the National Bank of the Republic of Macedonia (NBRM) in the process of its accession to the ESCB”, dedicat Băncii Naționale a Republicii Macedonia de Nord, în domeniile: (i) modelare și prognoze macroeconomice, (ii) monitorizarea sistemelor de plăți, (iii) statistică;
  • “Enhancing Bank of Albania’s alignment with EU Acquis”, dedicat Băncii Albaniei, în domeniile: (i) stabilitate financiară, (ii) audit intern, (iii) integrare europeană;
 • participare la Programul regional de asistență tehnică pentru băncile centrale din Balcanii de vest „Strengthening Central Bank capacities in the Western Balkans with a view to integration into the European System of Central Banks”, cu finanțare din partea UE, în domeniile: (i) stabilitate financiară, (ii) contabilitate, (iii) rezoluție bancară, (iv) integrare europeană;

 • ca lider de proiect într-un consorțiu format alături de Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos și Banca Lituaniei ca parteneri juniori și în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru implementarea proiectului de twinning "Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector” - MD 20 ENI FI 01 21R2 (MD/36), dedicat Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova. Activitățile specifice de asistență se referă la: (i) consolidarea cadrului macroprudențial pentru prevenirea acumulării riscurilor sistemice, (ii) alinierea cadrului legal al supravegherii sectorului de asigurări și asigurări auto de răspundere civilă la cerințele acquis-ului UE, (iii) consolidarea supravegherii organizațiilor de creditare nebancară, (iv) revizuirea și îmbunătățirea reglementărilor interne privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a plăților precum și (v) pregătirea pentru aderarea la SEPA (Single Euro Payments Area).

1. [Twinning-ul reprezintă un instrument de cooperare între autoritățile din statele membre UE și cele din statele beneficiare, în vederea întăririi capacităților instituționale ale acestora din urmă și armonizării cadrului legal cu acquis-ul UE.]