BNR - EconomicHub


economic hub

BNR - EconomicHub este un nou proiect de dezbatere economică și financiară lansat de Banca Națională a României, de data aceasta adresat comunității oamenilor de afaceri.

Realizat în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie județene, proiectul are ca obiectiv:

  • transmiterea de informații necesare în scopul clarificării unor aspecte actuale și preocupante pentru mediul antreprenorial;
  • explicarea funcțiilor şi rolului băncii centrale, a măsurilor adoptate, precum şi a fundamentelor care au condus la motivarea acestor măsuri;
  • dezbaterea unor subiecte de interes reciproc.

Evenimente desfășurate în cursul anului 2020

  • 27 august si 3 septembrie 2020, la sediul Sucursalei Regionale Constanța
  • 15 octombrie 2020, la sediul Agenției Sibiu a BNR

În cadrul acestor evenimente au fost vizate promovarea unor concepte de micro şi macroeconomie de interes pentru mediului de afaceri, prezentarea evoluţiilor cu privire la creditarea sectorului bancar, precum și a soluţiilor de creştere a capacităţii IMM-urilor de a accesa credite bancare; de asemenea, au mai fost discutate aspecte legate de plăţi și funcţionarea instrumentelor de plată utilizate în relaţiile comerciale – cecul şi biletul la ordin.


Temele prezentate au fost:

  • Cadrul macro- financiar și implicațiile la nivel microeconomic în perioada pamdemiei - Eugen Rădulescu, Director – Direcția stabilitate financiară – Banca Națională a României
  • Finanțarea IMM-urilor și amprenta antreprenorială a României - Florin Dănescu, Președinte executiv – Asociația Română a Băncilor/ Gabriela Folcuț, Director executiv – Asociația Română a Băncilor
  • Soluții de plată – beneficii, riscuri și aspecte practice - Ruxandra Avram, Director, Raluca Micu, Șef serviciu – Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților - Banca Națională a României

    Moderatorul evenimentului: Dan Suciu, Director – Direcția comunicare și relații cu publicul - Banca Națională a României