Banca Europeană de Investiţii (BEI)


BEI este instituţia financiară a Uniunii Europene, creată în baza Tratatului de la Roma în 1958, cu scopul acordării de asistenţă financiară pe termen lung prin proiecte care susţin integrarea europeană. România a devenit membră a BEI la 1 ianuarie 2007, o dată cu integrarea în UE.

Politica pe termen mediu, inclusiv priorităţile operaţionale, se regăsesc în The Corporate Operational Plan (COP), document strategic aprobat de Consiliul Directorilor la 20 noiembrie 2007, pentru perioada 2008 - 2010.

În conformitate cu strategia de la Lisabona, Banca oferă sprijin extins pentru investiţiile în tehnologie, reţele, cercetare-dezvoltare şi inovaţie în cadrul programului special denumit Iniţiativa 2010 pentru Inovaţii. Reabilitarea şi extinderea infrastructurii transeuropene, în special a coridoarelor de transport, reprezintă o condiţie esenţială pentru integrarea României în piaţa unică a Uniunii Europene. BEI acordă, de asemenea, împrumuturi pentru susţinerea proiectelor ce vizează îmbunătăţirea protecţiei mediului.

Din 1991 şi până la 31 decembrie 2007 au fost înregistrate 70 de acorduri de împrumut semnate între România şi Banca Europeană de Investiţii cu o valoare cumulată de 5 105,7 milioane Euro. În anul 2007 BEI a finanţat în ţara noastră 5 proiecte (în servicii, utilităţi municipale, industrie, credite globale prin bănci comerciale etc.) reprezentând un angajament de 172 223 500 euro.

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe website-ul BEI .