Bunuri primite cu titlu gratuit

cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei


Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit constituită în baza Ordinului Guvernatorului BNR nr. 71 din 10.03.2023 a procedat la inventarierea și evaluarea bunurilor primite de către personalul cu funcții de conducere pe baza declarațiilor personale, în anul 2023.

Descriere obiect Valoare estimată
(RON/bucată)
Destinatar Funcție
Moneda comemorativă 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca suverani ai României Mari* 229,79 Mugur Isărescu Guvernator

*Obiect cedat Băncii Naționale a României

Comisia funcționează în temeiul dispozițiilor Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei și a prevederilor Hotărârii nr. 1126 din 15 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004.

Data ultimei actualizări: 18 ianuarie 2024