Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 01.2020

03.01.2020 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul III 2019
Date statistice

03.01.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Noiembrie 2019
Date statistice

03.01.2020 - Rezervele internaționale - decembrie 2019
Comunicat de presă

06.01.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Noiembrie 2019
Date statistice

06.01.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - Noiembrie 2019
Date statistice

06.01.2020 - Rezervele internaţionale - decembrie 2019
Date statistice

07.01.2020 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul III 2019
Date statistice

07.01.2020 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul III 2019
Date statistice

08.01.2020 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

08.01.2020 - Buletin lunar nr. 11/2019
Secțiune statistică

13.01.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.01.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Noiembrie 2019
Date statistice

13.01.2020 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2019
Comunicat de presă

13.01.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

13.01.2020 - Balanţa de plăţi - noiembrie 2019
Date statistice

13.01.2020 - Datoria externă - noiembrie 2019
Date statistice

15.01.2020 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 8 ianuarie 2020
Publicare ora 15:00

20.01.2020 - Centrala incidentelor de plăți - Decembrie 2019
Date statistice

27.01.2020 - Indicatori monetari - Decembrie 2019
Date statistice

27.01.2020 - Indicatori monetari - Decembrie 2019
Comunicat de presă

28.01.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - decembrie 2019
Date statistice

29.01.2020 - Buletin lunar nr. 11/2019
Versiune integrală

31.01.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Decembrie 2019
Date statistice