Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 09.2023

01.09.2023 - Rezervele internaționale - August 2023
Comunicat de presă

04.09.2023 - Rezervele internaționale - August 2023
Date statistice

05.09.2023 - Indicatori de risc bancar - Iulie 2023
Date statistice

06.09.2023 - Buletin lunar nr. 7/2023
Secțiune statistică

08.09.2023 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iulie 2023
Date statistice

13.09.2023 - Datoria externă - iulie 2023
Date statistice

13.09.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - iulie 2023
Date statistice

13.09.2023 - Balanța de plăți și datoria externă - iulie 2023
Comunicat de presă

13.09.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - iulie 2023
Date statistice

13.09.2023 - Balanța de plăți - iulie 2023
Date statistice

14.09.2023 - Datoria externă - format SDDS - iulie 2023
Date statistice

20.09.2023 - Centrala incidentelor de plăți - August 2023
Date statistice

22.09.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

22.09.2023 - Balanța de plăți
Revizuire date

22.09.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

25.09.2023 - Datoria externă
Revizuire date

25.09.2023 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

25.09.2023 - Indicatori monetari - august 2023
Date statistice

25.09.2023 - Indicatori monetari - august 2023
Comunicat de presă

25.09.2023 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

28.09.2023 - Buletin lunar nr. 7/2023
Versiune integrală

29.09.2023 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - August 2023
Date statistice

29.09.2023 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul II 2023
Secțiune statistică

29.09.2023 - Investițiile străine directe în România - 2022
Raport anual

29.09.2023 - Investițiile străine directe în România - 2022
Comunicat de presă

29.09.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date