Calendar


Având în vedere gradul ridicat de incertitudine al evoluțiilor economice și financiare, Consiliul de administrație al BNR a hotărât suspendarea calendarului ședințelor de politică monetară, urmând ca ședințele să aibă loc ori de câte ori va fi necesar.

Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 10.2020

01.10.2020 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul II 2020
Date statistice

01.10.2020 - Rezervele internaționale - septembrie 2020
Comunicat de presă

02.10.2020 - Rezervele internaţionale - septembrie 2020
Date statistice

02.10.2020 - Conturile financiare anuale
Date statistice

05.10.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - August 2020
Date statistice

05.10.2020 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară - SUSPENDATĂ
Decizie de politică monetară

05.10.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - August 2020
Date statistice

06.10.2020 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul II 2020
Date statistice

06.10.2020 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul II 2020
Date statistice

06.10.2020 - Buletin lunar nr. 8/2020
Secțiune statistică

08.10.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - August 2020
Date statistice

14.10.2020 - Datoria externă - august 2020
Date statistice

14.10.2020 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - august 2020
Comunicat de presă

14.10.2020 - Balanţa de plăţi - august 2020
Date statistice

14.10.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.10.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

20.10.2020 - Centrala incidentelor de plăți - Septembrie 2020
Date statistice

23.10.2020 - Indicatori monetari - Septembrie 2020
Date statistice

23.10.2020 - Indicatori monetari - Septembrie 2020
Comunicat de presă

26.10.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - septembrie 2020
Date statistice

29.10.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Septembrie 2020
Date statistice

29.10.2020 - Buletin lunar nr. 8/2020
Versiune integrală