Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 10.2021

01.10.2021 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - Trimestrul 2 2021
Date statistice

01.10.2021 - Rezervele Internationale - Septembrie 2021
Comunicat de presă

04.10.2021 - Rezervele Internationale - Septembrie 2021
Date statistice

04.10.2021 - Conturile financiare anuale
Date statistice anuale

05.10.2021 - Indicatori de risc bancar - August 2021
Date Statistice

05.10.2021 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

06.10.2021 - Conturile financiare trimestriale - Trimestrul 2 2021
Date statistice

06.10.2021 - Buletin lunar nr. 8/2021
Secțiune statistică

08.10.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - August 2021
Date Statistice

14.10.2021 - Balanţa de plăţi - august 2021
Date statistice

14.10.2021 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - august 2021
Comunicat de presă

14.10.2021 - Datoria externă - august 2021
Date statistice

15.10.2021 - Tranzacţii cu instrucţiuni de plată - 2020
Date statistice

15.10.2021 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 5 octombrie 2021
Publicare ora 15:00

20.10.2021 - Centrala incidentelor de plăți - Septembrie 2021
Date Statistice

25.10.2021 - Indicatori monetari - Septembrie 2021
Date statistice

25.10.2021 - Indicatori monetari - Septembrie 2021
Comunicat de presă

26.10.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - septembrie 2021
Date statistice

28.10.2021 - Buletin lunar nr. 8/2021
Versiune integrală

29.10.2021 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Septembrie 2021
Date Statistice