Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 04.2021

01.04.2021 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - Trimestrul 4 2020
Date Statistice

01.04.2021 - Rezervele Internationale - Martie 2021
Comunicat de presă

02.04.2021 - Rezervele Internationale - Martie 2021
Date statistice

05.04.2021 - Indicatori de risc bancar - Februarie 2021
Date Statistice

06.04.2021 - Buletin lunar nr. 2/2021
Secțiune statistică

08.04.2021 - Conturile financiare trimestriale - Trimestrul 4 2020
Date Statistice

09.04.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Februarie 2021
Date Statistice

13.04.2021 - Datoria externă - februarie 2021
Date statistice

13.04.2021 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - februarie 2021
Comunicat de presă

13.04.2021 - Balanţa de plăţi - februarie 2021
Date statistice

20.04.2021 - Centrala incidentelor de plăți - Martie 2021
Date Statistice

27.04.2021 - Indicatori monetari - Martie 2021
Date statistice

27.04.2021 - Indicatori monetari - Martie 2021
Comunicat de presă

28.04.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - aprilie 2021
Date statistice

29.04.2021 - Buletin lunar nr. 2/2021
Versiune integrală