Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 07.2021

01.07.2021 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - Trimestrul 1 2021
Date Statistice

01.07.2021 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Mai 2021
Date Statistice

01.07.2021 - Rezervele Internationale - Iunie 2021
Comunicat de presă

02.07.2021 - Rezervele Internationale - Iunie 2021
Date statistice

05.07.2021 - Indicatori de risc bancar - Mai 2021
Date Statistice

07.07.2021 - Conturile financiare trimestriale - Trimestrul 1 2021
Date Statistice

07.07.2021 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

08.07.2021 - Buletin lunar nr. 5/2021
Secțiune statistică

12.07.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Mai 2021
Date Statistice

14.07.2021 - Datoria externă - mai 2021
Date statistice

14.07.2021 - Balanţa de plăţi - mai 2021
Date statistice

14.07.2021 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - mai 2021
Comunicat de presă

19.07.2021 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 7 iulie 2021
Publicare ora 15:00

20.07.2021 - Centrala incidentelor de plăți - Iunie 2021
Date Statistice

23.07.2021 - Indicatori monetari - Iunie 2021
Date statistice

23.07.2021 - Indicatori monetari - Iunie 2021
Comunicat de presă

26.07.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - iunie 2021
Date statistice

29.07.2021 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iunie 2021
Date Statistice

29.07.2021 - Buletin lunar nr. 5/2021
Versiune integrală