Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 09.2022

01.09.2022 - Rezervele internaționale - August 2022
Comunicat de presă

02.09.2022 - Rezervele internaționale - August 2022
Date statistice

05.09.2022 - Indicatori de risc bancar - Iulie 2022
Date statistice

06.09.2022 - Buletin lunar nr. 7/2022
Secțiune statistică

08.09.2022 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iulie 2022
Date statistice

13.09.2022 - Datoria externă - iulie 2022
Date statistice

13.09.2022 - Balanţa de plăţi - iulie 2022
Date statistice

13.09.2022 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - iulie 2022
Comunicat de presă

14.09.2022 - Datoria externă - în format SDDS
Date statistice

20.09.2022 - Centrala incidentelor de plăți - August 2022
Date statistice

22.09.2022 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

23.09.2022 - Comerţul internaţional cu servicii - tranzacţii
Date statistice

23.09.2022 - Investiţii directe - principiul direcţional - tranzacţii
Date statistice

23.09.2022 - Indicatori monetari - August 2022
Comunicat de presă

23.09.2022 - Balanța de plăți
Revizuire date

23.09.2022 - Indicatori monetari - August 2022
Date statistice

26.09.2022 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

26.09.2022 - Datoria externă
Revizuire date

29.09.2022 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - August 2022
Date statistice

30.09.2022 - Cercetarea statistică privind investițiile străine directe (ISD) – 2021
Raport anual

30.09.2022 - Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) - 2021
Comunicat de presă

30.09.2022 - Buletin lunar nr. 7/2022
Versiune integrală

30.09.2022 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date