Calendar


Având în vedere gradul ridicat de incertitudine al evoluțiilor economice și financiare, Consiliul de administrație al BNR a hotărât suspendarea calendarului ședințelor de politică monetară, urmând ca ședințele să aibă loc ori de câte ori va fi necesar.

Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 01.2021

04.01.2021 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - Trimestrul 3 2020
Date Statistice

04.01.2021 - Rezervele Internationale - Decembrie 2020
Comunicat de presă

05.01.2021 - Rezervele Internationale - Decembrie 2020
Date statistice

05.01.2021 - Indicatori de risc bancar - Noiembrie 2020
Date Statistice

06.01.2021 - Conturile financiare trimestriale - Trimestrul 3 2020
Date Statistice

08.01.2021 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară - SUSPENDATĂ
Decizie de politică monetară

08.01.2021 - Buletin lunar nr. 11/2020
Secțiune statistică

12.01.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Noiembrie 2020
Date Statistice

13.01.2021 - Datoria externă - noiembrie 2020
Date statistice

13.01.2021 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2020
Comunicat de presă

13.01.2021 - Balanţa de plăţi - noiembrie 2020
Date statistice

20.01.2021 - Centrala incidentelor de plăți - Decembrie 2020
Date Statistice

26.01.2021 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 15 ianuarie 2020
Publicare ora 15:00

27.01.2021 - Indicatori monetari - Decembrie 2020
Date statistice

27.01.2021 - Indicatori monetari - Decembrie 2020
Comunicat de presă

28.01.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - ianuarie 2021
Date statistice

29.01.2021 - Buletin lunar nr. 11/2020
Versiune integrală