Campanie informare


Campania de informare publică la nivel naţional cu privire la denominarea monedei naţionale

Elaborarea campaniei de informare publică la nivel naţional cu privire la denominarea leului a ţinut seama de faptul că aceasta trebuia să ajungă până la ultimul cetăţean aflat în cel mai îndepărtat cătun.

În acest sens au fost constituite comisii de lucru comune la nivelul sistemului bancar, care au reunit specialiştii în comunicare din băncile comerciale şi Banca Naţională.

În paralel au funcţionat şi comisii consultative cu reprezentanţi ai marilor lanţuri de magazine pentru a putea obţine o imagine cât mai clară asupra influenţelor pe care denominarea leului le va avea asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor.

Pentru ca mesajele privind denominarea să ajungă cât mai rapid şi eficient la opinia publică au fost iniţiate şi negociate o serie de protocoale de colaborare cu instituţii media puternice din România, ceea ce a permis difuzarea zilnică, începând cu luna mai, a informaţiilor cu privire la noua emisiune monetară.

Sprijinul pe care Banca Naţională l-a avut din partea Societăţii Române de Televiziune, Societăţii Române de Radiodifuziune, Realitatea TV, Naţional TV, N 24, Radio Total, Grupul de presă "Ziua" s-a concretizat, în cazul posturilor de televiziune, în difuzarea, la ore de maximă audienţă, a unor filme, pe durata a 5 minute, de prezentare a caracteristicilor de identificare a elementelor de siguranţă ale noilor bancnote şi monede.

Posturile de radio au rezervat, tot în perioadele de audienţă maximă, spaţii de emisie în care au fost difuzate emisiuni dedicate leului nou. În acest sens, radioul public transmite zilnic scurte emisiuni despre leul greu, dimineaţa de la ora 7, sub genericul "Punguţa cu doi bani", şi o zi pe săptămână, între orele 12-12:30, o emisiune în care se răspunde în direct întrebărilor ascultătorilor.

Grupul de presă "Ziua", în colaborare cu BNR, a tipărit un supliment dedicat prezentării exclusive a leului nou. Totodată, grupul de presă "Ziua" a iniţiat, în prima jumătate a lunii mai, o serie de dezbateri în ţară sub genericul "Ziua leului nou", organizate în colaborare cu sucursalele BNR din: Iaşi, Cluj, Timişoara, Braşov, Constanţa şi Craiova.

Televiziunile Pro TV, Antena 1, postul de radio Europa FM, precum şi cotidiane de mare tiraj (Adevărul, Evenimentul zilei, România liberă etc.), chiar dacă nu au încheiat acorduri de colaborare cu Banca Naţională a României, au prezentat pe larg reportaje şi analize cu privire la punerea în practică a procesului de denominare.

Revista "Banii Noştri" a organizat dezbateri în ţară pe această temă, în mai multe judeţe, cu invitaţi din sistemul bancar.

Transmiterea mesajelor către publicul larg s-a realizat în conformitate cu cerinţele pe care le impune o campanie de informare desfăşurată la nivel naţional. Discuţiile purtate în cadrul comisiilor de lucru constituite la nivelul comunicatorilor din băncile comerciale şi Banca Naţională au condus către opţiunea pentru o campanie "neagresivă", în cadrul căreia mesajele să fie simple şi repetitive, bazându-se pe două principii:

  • nu trebuie indusă opiniei publice nici un fel de suspiciune privind denominarea monedei naţionale;
  • mesajele trebuie înţelese atât de un public instruit, cât şi de un public cu o pregătire medie şi chiar sub medie.

Un ajutor semnificativ în procesul comunicării publice a denominării leului l a reprezentat chiar prevederea înscrisă în legea denominării, respectiv de afişare duală a preţurilor în lei vechi şi lei noi, începând cu 1 martie a.c.; astfel, cu patru luni înainte de intrarea în circulaţie a noilor însemne monetare, cetăţenii s-au putut obişnui cu preţurile denominate. În acelaşi timp, afişarea duală a preţurilor a eliminat tentaţia comercianţilor de a folosi procesul denominării ca argument pentru majorarea artificială a preţurilor.

Marile lanţuri de magazine au mers chiar în întâmpinarea aşteptărilor clienţilor, rotunjind în jos preţurile tocmai pentru a-şi fideliza clienţii. Este semnificativ exemplul unui mare hipermarket care în luna martie avea afişat următorul anunţ: "Dragi clienţi, pentru a afla echivalentul unui preţ în lei noi împărţiţi preţul actual la 10 000. De exemplu, 39 990 lei înseamnă 3,99 lei noi şi nu se vor rotunji la 4,00 lei noi, iar dumneavoastră veţi plăti întotdeauna preţul corect".

Conlucrarea cu reprezentanţii marilor lanţuri de magazine a făcut posibilă identificarea nevoilor acestora privind mijloacele de promovare adecvate conform cerinţelor clienţilor lor.

Pentru informarea cât mai corectă şi completă a clienţilor lor, marile lanţurile de magazine au afişat în locuri vizibile postere cu noua emisiune monetară. Magazinele Carrefour, Billa şi Cora difuzează, în reţeaua internă de televiziune, filme de prezentare a noilor însemne monetare.