Discurs Bogdan Olteanu, viceguvernator BNR

Lansarea proiectului de asistență tehnică pentru consolidarea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene


Stimate d-le Președinte al Parlamentului,

Stimate d-le Guvernator,

Doamnelor și domnilor,
Este o plăcere și o onoare pentru Banca Națională a României să se afle astăzi aici, în poziția de partener senior al proiectului de asistență tehnică “Strengthening the National Bank of Moldova’s capacity in the field of banking regulation and supervision in the context of EU requirements”. În numele Băncii Naționale, din partea domnului Guvernator Mugur Isărescu, precum și din partea mea, cele mai bune urări de succes acestui efort!

Colaborarea noastră întru întărirea capacității instituționale a Băncii Naționale a Moldovei în domeniile reglementării și supravegherii este importantă pentru România și este importantă pentru Republica Moldova.

Pentru România, acest proiect vine ca o continuare logică a efortului, derulat de-a lungul ultimilor 25 de ani, de sprijinire a parcursului european, spre modernizare, deschidere și creștere, al Republicii Moldova. Banca Națională a României a participat, încă de la începuturi, la acest efort, prin sprijinirea primelor emisiuni monetare ale Moldovei independente, am continuat apoi în plan bilateral, în cadrul Fondului Monetar Internațional, al Clubului Guvernatorilor de Bănci Centrale de la Marea Neagra, în alte foruri internaționale.

Astăzi, instituționalizăm un nou mecanism de colaborare, în care România fructifică, în folosul Republicii Moldova, anii de construcție instituțională proprie, de reforme și de implementare a unui cadru de reglementare și supraveghere de tip european. Suntem azi în poziția de a folosi cunostințele dobândite de noi în folosul prietenilor.

Cu atât mai mare este mândria ca, la 15 ani după ce am construit un departament modern de supraveghere cu sprijinul Băncii Olandei, să fim astăzi partener senior al acesteia într-un proiect european de asistență pe acest domeniu. E și acesta un exemplu, dragi prieteni, despre cum funcționează în Uniunea Europeană ideea de solidaritate și mecanismele de diseminare a informației și bunelor practici. Vreau să mulțumesc în mod special Băncii Olandei pentru ceea ce a facut, cu ani în urmă, pentru noi și pentru ceea ce face acum alături de noi.

Dar, desigur, vorbim astăzi în primul rând despre Banca Națională a Moldovei și sistemul financiar-bancar din Republica Moldova. Nu există cuvinte prea mari pentru a spune cât este de important un cadru bun de reglementare și supraveghere a băncilor pentru o țară. Încrederea deponenților, siguranța sistemului de plăți, certitudinea finanțării afacerilor, încrederea oricărui străin de a trimite bani în țară, toate acestea se construiesc, direct și determinant, prin oferirea unui sistem bancar solid și stabil. Ele se obțin greu, în timp îndelungat, și se pot pierde usor și aproape peste noapte.

Am trăit și noi experiențe de felul celor pe care le cunoasteți dumneavoastră în prezent. Nu am iesit cu usurință din ele, și am învățat că nu există soluții miraculoase ori revoluționare. Buna funcționare a sistemului bancar presupune, până la urmă, reguli clare, transparente, egale și puterea statului de a le pune în aplicare, printr-o supraveghere fermă și, atunci când e cazul, o justiție eficace.

Republica Moldova a ajuns, în prezent, la un stadiu de dezvoltare și complexitate a piețelor la care mecanismele și regulile dezvoltate în Uniunea Europeană sunt nu numai potrivite, ci singurele potrivite. Eforturile pe care Banca Națională a Moldovei, în special în ultimii ani sub conducerea Guvernatorului Drăguțanu, le-a făcut pentru modernizare și consolidare instituțională, îi permit astăzi trecerea într-un nou stadiu calitativ, cu mult mai sofisticat, dar și mai eficient. Nu pentru ei, nu pentru provocarea intelectuală pe care asumarea acestor standarde o presupune, ci pentru a putea asigura cetățenilor Republicii Moldova un sistem bancar de încredere.

Trebuie să adaug ceva. Efortul Băncii Naționale a Moldovei pentru asumarea acestor standarde va fi unul major. El va fi însă eficient doar în măsura în care va fi susținut prin continuarea angajamentului tuturor instituțiilor statului – Legislativ, Executiv, Justiție pentru un sistem financiar de tip european, de a asigura continuarea reformelor economice, a deschiderii piețelor, a educației publicului.

Investigațiile de astăzi trebuie continuate și duse la capăt, pentru a recâștiga încrederea cetățenilor și companiilor din Moldova, pentru a consolida credibilitatea internațională sistemului dumneavoastră financiar. În paralel, programul pe care îl lansăm astăzi vă oferă un instrument suplimentar – construirea capacității de a acționa preventiv, la nivelul de complexitate și sofisticare al mediului bancar contemporan, astfel încât data viitoare, cei ce s-ar gândi la fraude să fie descurajați înainte de a trece la acțiune.30 iunie 2015, Chișinău