Discurs al prim-viceguvernatorului BNR, Florin Georgescu

Banking Compliance Summit 2015


- Versiunea pregătită pentru susținere -


Distinsă audienţă,

Doamnelor şi domnilor,Am primit cu deosebită plăcere invitaţia organizatorilor de a participa la dezbaterile acestei prime ediţii a simpozionului IBR pe tema conformităţii în activitatea bancară.

Pentru Banca Naţională a României, administrarea funcţiei de conformitate la nivelul fiecărei bănci continuă să reprezinte unul dintre obiectivele urmărite sistematic în cadrul supravegherii efectuate asupra băncilor.

Trecerea de la supravegherea pe bază de conformitate la modelul supravegherii bazate pe evaluarea riscurilor semnificative, produsă la jumătatea deceniului precedent, pentru a putea ține pasul cu creșterea gradului de intermediere bancară și a numărului de debitori, în condițiile resurselor umane limitate de care dispune autoritatea de supraveghere bancară, nu trebuie să genereze confuzii terminologice. S-a renunțat la controlul de conformitate, care presupunea examinarea caz cu caz a modului în care băncile respectau prevederile legilor și normele în procesul creditării. Dar, s-a internalizat funcția de conformitate la nivelul fiecărei bănci, acestei funcții revenindu-i un rol important în asigurarea stabilității instituțiilor de credit.

Complexitatea asigurării conformității operațiunilor bancare cu legislația specifică a crescut odată cu întărirea reglementărilor din domeniu, ulterior gravelor dereglări produse de criza financiară internațională, care a generat importante costuri pentru finanțele publice și nivelul de trai al populației. Reglementarea a evoluat de la simplu la complex. Fără îndoială, băncile trebuie să asimileze modificări importante ale regimului de reglementare.

Funcţia de conformitate se situează la baza creării valorii adăugate la nivelul unei bănci, de aceasta depinzând încrederea publicului, reputaţia în faţa clienţilor şi menţinerea integrităţii propriilor activităţi.

Atunci când riscul de conformitate se manifestă, consecințele asupra situației financiare pot fi dintre cele mai severe, însăși viabilitatea pe termen lung a instituțiilor de credit putând fi afectată. Datele recente la nivel mondial confirmă acest fapt, costurile neconformităţii crescând puternic în ultima perioadă, ca efect al încălcării de către unele bănci de talie mondială a reglementărilor, fapt care ulterior s-a soldat cu sancțiuni de ordinul miliardelor de dolari și euro. Din această cauză, unele dintre marile grupuri bancare cu activitate globală au fost nevoite să procedeze la restructurări masive pentru a se putea menține în piață.

În plus, experienţa recentă ne arată că eşecuri pe linia conformității bancare cauzează efecte nefaste nu doar asupra situației financiare și reputaţiei entității în cauză, ci şi asupra încrederii publicului în sistemul bancar. Cazuri de conduită necorespunzătoare ale băncilor pot declanşa reacţii puternice în rândul clienţilor, fie ei debitori sau deponenţi, cu efecte severe asupra stabilităţii financiare. Nu este nevoie de foarte multe mere stricate într-un coș pentru a-l pierde integral, după cum afirma recent Mike Carney, guvernatorul Băncii Angliei.

Integritatea profesională în cadrul sistemului bancar se conturează drept o nouă dimensiune a stabilității financiare. Practicarea unor prevederi contractuale în relația cu clienții considerate disproporționate atrage riscul declanșării de acțiuni legale, cu consecințe greu de anticipat asupra modului în care băncile își mai pot îndeplini rolul în economie.


Doamnelor şi domnilor,

Închei această scurtă intervenție prin a sublinia că noul standard în domeniu este conduita adecvată, respectiv buna conformare, nu doar simpla conformare. Simpla aplicare a regulilor este insuficientă. Este nevoie, parafrazând-ul pe Daniel Tarullo – membru în Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale a SUA, de asigurarea unei bune conformităţi, respectiv nu doar în litera, ci şi în spiritul reglementărilor. Astfel, băncile pot, încă, face paşi hotărâţi în direcţia întăririi aplicării cu mai multă fermitate a celor mai bune practici de guvernanță corporativă și creșterii gradului de pregătire a personalului.

Vă mulţumesc pentru atenţie!


21 octombrie 2015