Dumitru (Mitiţă) Constantinescu


Doctor în drept şi ştiinţe economice la Paris, Dumitru (Mitiţă) Constantinescu a fost succesiv membru important al Partidului Naţional Liberal, al Directoratului Frontului Renaşterii Naţionale şi a activat după 1944 în Uniunea Patrioţilor.A ocupat diverse funcţii publice, de la cea de şef de cabinet la Ministrul Industriei şi Comerţului, la cea de ministru de Finanţe sau Economie Naţională.

A participat la Conferinţa de Pace de la Paris (1946) în cadrul delegaţiei României.

În calitate de guvernator al BNR în perioada 23.09.1935-17.09.1940, numele său este legat de:

  • modificarea legii şi statutelor BNR în anul 1935;
  • susţinerea politicii de creditare a activităţii economice naţionale prin înfiinţarea unor instituţii de credit specializat precum Institutul Naţional de Credit Agricol, Institutul Naţional de Credit Meşteşugăresc, Institutul Naţinal de Credit Aurifer şi Metalifer;
  • inaugurarea colecţiei "Biblioteca monetară, economică şi financiară";
  • iniţierea politicii de propagandă a BNR în publicaţii din străinătate;
  • promovarea relaţiilor cu băncile centrale din străinătate, mai ales cu cele din statele Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice;
  • reorganizarea şi dezvoltarea Casei de Pensiuni, Împrumuturi şi Ajutoare a salariaţilor BNR, iniţierea construirii sediului acesteia din Calea Victoriei nr. 22-24;
  • începerea lucrărilor de construcţie la Noul Palat al BNR..