Fondul Monetar Internaţional (FMI)


România este membră a Fondului Monetar Internaţional (FMI) din anul 1972, având din data de 2 februarie 2016 o cotă de participare de 1 811,4milioane DST (0,38% din cota totală). România deţine 19 591 voturi, echivalentul a 0,39% din total. În cadrul FMI, România face parte din grupa de ţări (constituenţă) care include: Armenia, Bulgaria, Bosnia Herţegovina, Cipru, Croaţia, Georgia, Israel, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Olanda, Ucraina, iar de la 1 noiembrie 2012 şi Belgia şi Luxemburg.

Poziţia de guvernator al României la FMI este deţinută de guvernatorul BNR, iar cea de guvernator supleant de secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice coordonator al activităţii privind elaborarea legislaţiei, politicilor şi reglementărilor contabile şi fiscale.

România a acceptat obligaţiile prevăzute în Articolul VIII al Statutului FMI la 25 martie 1998. Prin acestea, România se angajează să nu recurgă la introducerea de restricţii cu privire la efectuarea plăţilor şi transferurilor pentru tranzacţii internaţionale curente şi să nu participe la aranjamente valutare discriminatorii sau practici valutare multiple, fără aprobarea/consultarea FMI. (Comunicat FMI: "Romania Accepts Article VIII Obligations").

Începând cu anul 1991, asistenţa financiară acordată de FMI s-a concretizat în aprobarea unui număr de zece aranjamente stand-by (Romania şi IMF). De asemenea, la începutul anilor ‘90 au fost derulate trei împrumuturi speciale în cadrul unor facilități de finanțare. Din ultimele trei aranjamente stand-by, aprobate de FMI în anii 2009, 2011 și 2013, România a efectuat trageri în valoare de 10,57 miliarde DST 1 (aproximativ 11,9 miliarde euro) doar din cel aprobat în 2009. Aranjamentele aprobate în 2011 și 2013 au fost de tip preventiv, autoritățile române neefectuând nicio tragere din sumele aprobate (aproximativ 3,5 miliarde euro cel din 2011 și 1,98 miliarde euro cel din 2013).

În calitate de stat membru, România furnizează FMI informaţii şi participă la consultări anuale cu această instituţie, în conformitate cu prevederile Articolului IV al Statutului FMI, în urma cărora FMI elaborează un raport de țară.

În perioada 2-15 martie 2016, o echipă a FMI s-a aflat la București pentru a efectua o evaluare a situației macroeconomice și a discuta cu autoritățile române de resort în cadrul procedurii de monitorizare denumite generic “Article IV Consultations”. Rezultatele discuțiilor sunt prezentate în documentul Concluding Statement.

Mai multe detalii referitoare la procedura consultărilor cu Statele Membre în baza Articolului IV din Statutul FMI gasiti aici.

La 7 august 2009, Consiliul Guvernatorilor FMI a aprobat rezoluţia privind o nouă alocare generală de DST, în valoare totală de 250 miliarde DST. Această alocare generală a fost însoţită de o alocare specială, care a fost propusă încă din anul 1997, dar care la acea vreme nu a întrunit cvorumul necesar aprobării.

În prezent, suma alocărilor cumulative de DST-uri aferentă României este de 984,8 milioane DST. Conform Statutului Fondului, alocările de DST nu sunt purtătoare de dobândă atîta timp cât deținerile de DST (soldul contului de DST) sunt egale cu suma alocărilor.

În cadrul politicilor de evaluare a gradului de adoptare a standardelor internaţionale în domeniile relevante pentru activitatea FMI, România a participat la:

În calitate de ţară membră, România a beneficiat de-a lungul timpului de asistenţă tehnică în câteva domenii, incluzând politica monetară şi organizarea băncii centrale, supravegherea şi reglementarea bancară şi statistică.

Comunicatele reprezentanţei FMI în România, aranjamentele Stand-by, rapoartele, precum şi alte informaţii sunt disponibile pe website-ul FMI.

1 Din această sumă, 8,62 miliarde DST (81,58%) au fost trase de BNR, iar 1,95 miliarde DST (18,42%) de către MFP. Sumele trase au fost rambursate integral la termenele scadente.