Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice


Regulile care guvernează organizarea și funcționarea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României sunt reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 231/1991 privind înființarea regiilor autonome Monetăria statului și Imprimeria Băncii Naționale a României și ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Prin activitatea desfășurată, aceste întreprinderi publice de interes național contribuie la realizarea atribuțiilor Băncii Naționale a României privind asigurarea bancnotelor și monedelor metalice necesare unei circulații monetare adecvate, la un nivel corespunzător standardelor băncii de emisiune.

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Banca Națională a României a avut calitatea de autoritate publică tutelară pentru regiile autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” și „Monetăria statului”, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în subordinea băncii centrale.

Raport anual privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României


Raport de evaluare a performanței consiliului de administrație - extras

Performanțe așteptate de la organele de administrare și conducere pentru mandatul 2022-2026

Buget

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al regiei autonome "Monetăria Statului" este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/30.05.2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al regiei autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 228/14.03.2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al regiei autonome "Monetăria Statului" este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 878/20.09.2023 .

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al regiei autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 511/2023 .

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al regiei autonome ”Monetăria Statului” este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1005/2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al regiei autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1322/2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al regiei autonome ”Imprimeria Băncii Naționale a României” este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2022.

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama celor două regii autonome aflate în subordinea BNR, precum și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special

Drepturile de natură salarială, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama celor două regii autonome aflate în subordinea BNR, precum și drepturile prevăzute de alte acte normative cu caracter special, sunt stabilite potrivit următoarelor acte normative: Legii anuale a bugetului de stat, Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Contact

 • Imprimeria Băncii Naționale a României
  • Sediu: București, strada Luică nr. 198-202, sector 4;
  • înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6677/1991, CUI nr. 361242;
  • Adresă web: http://imprimeriabnr.ro/.
 • Monetăria statului
  • Sediu: București, strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sector 5;
  • înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4373/1991, CUI nr. 427304;
  • Adresă web: http://www.monetariastatului.ro/.