Incidente majore


Potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și ale Regulamentului BNR nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaționale și de securitate și cerințele de raportare aferente serviciilor de plată, prestatorul de servicii de plată are obligația de a transmite Băncii Naționale a României toate incidentele majore care afectează serviciul/serviciile de plată furnizat/furnizate de prestatorul de servicii de plată afectat de incidentul major, direct sau indirect.

În cazul în care incidentul major are sau poate avea un impact asupra intereselor financiare ale utilizatorilor de servicii de plată, prestatorul de servicii de plată informează fără întârzieri nejustificate utilizatorii respectivi cu privire la incident şi la toate măsurile pe care utilizatorii le pot lua pentru a atenua efectele negative ale acestuia.