Informare publicăAsigurarea accesului liber la informaţiile de interes public al căror conţinut se referă la activitatea BNR reprezintă una dintre principalele noastre preocupări privind politica de transparență. De asemenea, vă puteți exercita dreptul constituțional de petiționare, conform prevederilor legale aplicabile.

Posibilități de contactare:

  • E-mail: Info [at] bnro . ro
  • Telefon: 021 313 04 10, 021 315 27 50 - interior 2353, 2358
  • Adresa poștală: Bucureşti, strada Lipscani nr. 25, sector 3, cod poştal 030031
  • Punctul de informare-documentare al BNR: strada Lipscani nr. 16, sector 3, București, program: luni, marți, joi, vineri 8:30 - 16:15; miercuri 8:30 - 18:00, cu excepția sărbătorilor legale.
  • Registratura BNR: strada Lipscani nr. 16, sector 3, București, program: luni-vineri, între orele 8:30 - 16:15, cu excepția sărbătorilor legale.

În cazul în care doriți să solicitați anumite informații de interes public, vă punem la dispoziție această Cerere-tip, iar pentru a ne adresa eventuale petiții, vă recomandăm să utilizați Formularul on-line.

BNR pune la dispoziția publicului informațiile de interes public care privesc activitățile instituției sau care rezultă din acestea, indiferent de suportul, forma sau de modul lor de exprimare, în aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în baza acestei legi, puteți să solicitați doar informații preexistente, nu și informații noi sau obținute prin efectuarea unor prelucrări sau analize suplimentare și nici opinii sau puncte de vedere asupra unor spețe punctuale.

În cazul în care consideraţi că dreptul de acces la informaţii de interes public v-a fost încălcat prin primirea unui răspuns negativ în mod nejustificat, ne puteți transmite o Reclamație administrativă, iar în cazul depășirii termenului legal de răspuns, vă rugăm să ne semnalați situația prin transmiterea acestui Formular-tip.

Sesizările pe care ni le adresați în legătură cu activitatea unor entități terțe supravegheate de BNR vor fi tratate în regim de petiții. BNR oferă totodată posibilitatea programării unei solicitări de audiență, atât în centrala BNR, cât și în sucursalele regionale din Cluj, Constanța, Dolj, Timiș și Iași (detalii aici).

Cererile de informații de interes public și petițiile anonime nu se iau în considerare și se clasează. Solicitările ilizibile sau al căror obiect nu este clar formulat, cele transmise spre informare, precum și cele care conțin expresii vulgare nu sunt înregistrate și nu primesc răspuns.

Dacă alegeți să ne transmiteți solicitările prin e-mail, vă rugăm să luați în considerare eventualele riscuri informatice (pierdere, întârziere în primirea datelor, Junk, Spam etc.) pe care acest canal de comunicare le presupune, exonerând astfel Banca Națională a României de orice răspundere cu privire la riscul informatic aflat în afara controlului său operațional.