Monede şi bancnote


Banca Naţională a României este singura instituţie autorizată să emită însemne monetare sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Bancnotele şi monedele sunt acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi private. Moneda  naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia este banul.

Programul de emisiune a însemnelor monetare este elaborat de către Banca Naţională a României astfel încât să asigure necesarul de numerar în strictă concordanţă cu necesităţile reale ale circulaţiei băneşti. Valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul şi alte caracteristici tehnice ale bancnotelor şi monedelor pot fi stabilite numai de către banca centrală, iar grafica este protejată prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România.

Retragerea din circulaţie a bancnotelor şi monedelor poate fi făcută numai de către Banca Naţională a României, în scopul schimbării însemnelor monetare sau înlocuirii exemplarelor uzate ori necorespunzătoare. Criteriile care stau la baza clasificării bancnotelor în uzate, deteriorate și fără putere circulatorie se regăsesc în Anexa 3 din Regulamentul BNR nr. 4/2013 privind verificarea calităţii bancnotelor româneşti în vederea recirculării.

În vederea creșterii nivelului de siguranță a bancnotelor, dar și a reducerii costurilor pe termen mediu, Banca Națională a României a trecut din 1999 la emisiunea pe suport polimer.

Banca Naţională a României colaborează, tehnic şi legislativ, cu instituţiile abilitate pentru protejarea monedei naţionale împotriva contrafacerilor. La Banca Naţională a României se efectuează expertizele pentru determinarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor suspecte de a fi contrafăcute şi se ţine evidenţa numărului de falsuri apărute pe teritoriul ţării.

2005 este anul denominării monedei naţionale, care a reprezentat acţiunea de reducere a valorii nominale a însemnelor monetare, prin tăierea a patru zerouri, 10000 lei vechi devenind 1 leu nou, începând cu data de 1 iulie 2005, iar codul internaţional al leului s-a transformat din ROL în RON.

Alături de însemnele monetare, Banca Naţională a României are dreptul de a emite monedă în scop numismatic, omagiind astfel personalităţi din viaţa culturală şi ştiinţifică românească şi internaţională sau marcând evenimente reprezentative pe plan intern şi internaţional.

Secţiunea Monede şi bancnote cuprinde şi descrie pe larg:


Operaţiuni cu publicul prin sucursalele BNR