Operaţiunile de piaţă monetară (open market)


Operaţiunile de piaţă monetară (operaţiuni open market) reprezintă cel mai important instrument de politică monetară al BNR. Acestea se realizează la iniţiativa băncii centrale, având următoarele funcţii: ghidarea ratelor de dobândă, gestionarea condiţiilor lichidităţii de pe piaţa monetară şi semnalizarea orientării politicii monetare.

Potrivit reglementărilor în vigoare, principalele categorii de operaţiuni de piaţă monetară aflate la dispoziţia BNR sunt:

 • operaţiuni repo - tranzacţii reversibile, destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR cumpără de la instituţiile de credit active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra activele respective la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;
 • atragere de depozite - tranzacţii cu scadenţa prestabilită, destinate absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNR atrage depozite de la instituţiile de credit;
 • emitere de certificate de depozit - tranzacţii destinate absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde instituţiilor de credit certificate de depozit;
 • operaţiuni reverse repo - tranzacţii reversibile, destinate absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde instituţiilor de credit active eligibile pentru tranzacţionare, angajându-se să răscumpere activele respective la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;
 • acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare - tranzacţii reversibile destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR acordă credite instituţiilor de credit, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie;
 • vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare - tranzacţii destinate absorbţiei/injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde/cumpără active eligibile pentru tranzacţionare, transferul proprietăţii asupra acestora de la vânzător la cumpărător fiind realizat prin mecanismul "livrare contra plată";
 • swap valutar - constă în două tranzacţii simultane, încheiate cu aceeaşi contrapartidă, prin care BNR:
  • injectează lichiditate cumpărând la vedere valută convertibilă contra lei şi vânzând la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra lei;
  • absoarbe lichiditate vânzând la vedere valută convertibilă contra lei şi cumpărând la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra lei.

În perioada iunie 1997 - trimestrul III 2008, operaţiunile de piaţă monetară ale BNR au fost utilizate aproape în exclusivitate în scopul drenării excedentului de lichiditate din sistemul bancar. În ultimul trimestru al anului 2008, pe fondul continuării diminuării excedentului structural de lichiditate din sistemul bancar, semnul poziţiei nete a lichidităţii băncilor a devenit negativ (vezi Managementul lichidităţii din sistemul bancar); ca urmare, rolul principal în gestionarea lichidităţii şi în influenţarea ratelor dobânzilor pe termen scurt a fost preluat de operaţiunile destinate furnizării de lichiditate. Ulterior, ca efect al mişcărilor ample ale factorilor autonomi ai lichidităţii, perioadele caracterizate prin valori negative ale poziţiei nete a lichidităţii băncilor au alternat cu cele în care semnul acesteia a fost pozitiv, determinând o alternanţă, nu neapărat sincronizată, a poziţiei operaţionale a lichidităţii, respectiv a sensului utilizării principalului instrument de piaţă monetară al băncii centrale (vezi Operaţiunile de piaţă monetară ale BNR cărora le este ataşată rata dobânzii de politică monetară).

Rata dobânzii de politică monetară

Începând din data deRata dobânzii
8 iul.2024 6,75
11 ian.2023 7,00
9 nov.2022 6,75
6 oct.2022 6,25
8 aug.2022 5,50
7 iul.2022 4,75

istoric


Operaţiunile de piaţă monetară ale BNR cărora le este ataşată rata dobânzii de politică monetară