Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
14 iunie 2021 Proiectul Ordinului privind modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României Scurtă prezentare

Florența Mihai@bnro.ro
Ioana Dogaru@bnro.ro
Bianca Nițoi@bnro.ro
* Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Scurtă prezentare

*

Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare

Scurtă prezentare

*

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului aflat în domeniul public al Statului Român și administrarea Băncii Naționale a României

Nota de fundamentare la Hotărârea Guvernului privind privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului aflat în domeniul public al Statului Român și administrarea Băncii Naționale a României

Anexa

*

Proiectul Ordinului BNR privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr.2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit

Scurtă prezentare


Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite