Proiecte legislativeProiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

 
Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
19 iunie 2024 Proiect de Regulament privind modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 4/2023 privind cerințe prudențiale pentru băncile de dezvoltare.

Scurtă prezentare
Alice Petcu
Eugen Vierescu
Anca Tudor
 
* Proiect de Regulament privind autorizarea instituției de credit-punte

Scurtă prezentare
* Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2023 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi
* Proiectul de regulament are ca obiectiv modificarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit în scopul alinierii dispozițiilor naționale cuprinse în la prevederile Ghidului ABE privind externalizarea - EBA/GL/2019/02 (Ghidul EBA/GL/2019/02), precum și introducerii unor prevederi în scopul reglementării funcției juridice în cadrul instituțiilor de credit.

Scurtă prezentare

* Proiectul de Regulament al BNR privind regimul rezervelor minime obligatorii și proiectele actelor normative conexe (proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentul BNR a României nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR și proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului BNR nr.1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de BNR și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili)

Scurtă prezentare
* Proiectul Ordinului BNR privind aprobarea Normelor metodologice privind raportarea de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la creditele neperformante cesionate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. /2023 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și pentru modificarea unor acte normative.

Scurtă prezentare

* Proiectul de Regulament  pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, cu modificările și completările ulterioare.

Scurtă prezentare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite

* Proiecte legislative în curs de definitivare