Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
 
*

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

Scurtă prezentare

*

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare

Scurtă prezentare

*

Regulament privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora

Scurtă prezentare

*

Ordin privind modificarea Ordinului nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

Scurtă prezentare


* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite