Publicaţii periodice
Raportul anual în format EPUB: 2021     2020      2019     2018     2017     2016    2015   2014   2013   2012   2011
 


Seriile de date sunt disponibile în format xls în Statistică > Seturi de date

 


Rapoarte asupra stabilităţii financiare in format EPUB: 2/2022    1/2022     2/2021     1/2021    1/2020    2/2019   1/2019       2/2018   1/2018   2/2017   1/2017   2/2016   1/2016   2015    2014

Seriile de date sunt disponibile în format xls în Statistică > Seturi de date

Seriile de date în format xls, precum şi informaţii privind Conturile financiare trimestriale ale administraţiei publice sunt disponibile în Statistică > Seturi de dateRezultatele sondajelor sunt disponibile şi în format xls


Cercetare statistică privind accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din România, aprilie-septembrie 2014 - Chestionar


Notă: Ediția din martie 2020 a Sondajului privind riscurile sistemice a fost ultima cu frecvență de apariție trimestrială. Începand din septembrie 2020, sondajul va fi diseminat semestrial.


Notă: Numărul din decembrie 2013 reprezintă ultima ediţie a acestei publicaţii.