Rapoarte asupra inflaţiei


O trăsătură importantă a strategiei de ţintire directă a inflaţiei o reprezintă transparenţa sa. Aceasta presupune comunicarea către public a obiectivelor şi a deciziilor de politică monetară (inclusiv a raţiunilor care le-au determinat), a proiecţiei privind evoluţia ratei inflaţiei, precum şi a riscurilor la adresa traiectoriei prognozate a acesteia. Comunicarea transparentă facilitează evaluarea publică a performanţei politicii monetare, contribuind astfel la creşterea responsabilităţii băncii centrale.

În contextul actualei strategii de politică monetară, principalul instrument de comunicare pe care îl utilizează BNR este Raportul asupra inflaţiei. Publicat cu frecvenţă trimestrială (începând din luna august 2005), acesta include patru secţiuni principale:

  1. Evoluții recente ale ratei inflației;
  2. Analiza situației curente a economiei;
  3. Explicaţii privind deciziile de politică monetară din perioada analizată și analiza situației financiare;
  4. Proiecţia BNR privind evoluţia ratei inflaţiei pe un orizont de 8 trimestre, incertitudinile şi riscurile asociate proiecţiei și implicaţiile cumulate ale acestora asupra conduitei viitoare a politicii monetare.