Raport trimestrial asupra inflaţiei, noiembrie 2019