Relaţia cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)


România a devenit membră BIRD (Banca Mondială) în 1972, acceptând Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 280/28.11.1972 care stabileşte termenii şi condiţiile de aderare. În prezent România deţine 5.418 acţiuni din capitalul Băncii, iar valoarea subscripţiei vărsate este de 40,7 milioane de dolari.

Conform HG nr. 663/2014 şi 34/1997, guvernator pentru România la BIRD este ministrul finanţelor publice, poziţia de guvernator supleant fiind deţinută de viceguvernatorul BNR desemnat în acest sens de către guvernatorul băncii centrale a României.

Activitatea Băncii Mondiale în România a fost reluată în anul 1991.

Strategia de parteneriat de ţară pentru perioada 2014-2017 (Country Partnership Strategy) a fost construită în jurul a trei piloni: modernizarea sistemului de guvernare, susţinerea dezvoltării economice şi crearea de locuri de muncă, precum și creşterea nivelului de incluziune socială.

Din 1991 şi până la 31 ianuarie 2016, Banca Mondială a acordat României un sprijin financiar în valoare de 11,01 miliarde de dolari.

Un împrumut pentru politici de dezvoltare (Fiscal Effectiveness and Growth Development Policy Loan – FEG-DPL) în valoare de 750 milioane euro, care vizează eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică, a fost aprobat pentru România în 22 mai 2014, odată cu Strategia de parteneriat de ţară.

Anterior, ca parte a sprijinului financiar coordonat pentru susţinerea României în contracararea efectelor crizei economice, Banca Mondială a acordat ţării noastre în perioada 2009-2011 trei împrumuturi pentru politici de dezvoltare (Development Policy Loan - DPL), în valoare totală de un miliard de euro, iar în continuarea acestora un împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii (Development Policy Loan with a Deferred Drawdown Option - DPL DDO), tot pentru suma de un miliard de euro, în 2012.

Informaţii suplimentare sunt disponibile în secţiunea dedicată României pe website BIRD.