Seminarul regional anual pe tema stabilităţii financiare organizat de BNR în colaborare cu FMI, 22-23 octombrie 2015

Operaționalizarea politicilor macroprudențiale: riscul sistemic și instrumentele macroprudențiale


Joi, 22 octombrie, 2015

Cuvânt introductiv, Liviu Voinea, viceguvernator, BNR

Sesiune introductivă

  • Moderator: Liviu Voinea, viceguvernator, BNR
  • Prezentare principală: Francesco Mazzaferro, director, Secretariatul Comitetului European pentru Risc Sistemic
  • Prezentare principală: Macroeconomic Outlook and Risks for the Region and Romania, Andrea Schaechter, şeful misiunii pentru România a Fondului Monetar Internațional

Sesiunea 1: Cadrul politicilor macroprudențiale

Sesiunea 2: Identificarea și măsurarea riscului sistemic

  • Moderator: Vahram Stepanyan, economist, Departamentul European, FMI
  • Prezentare principală: Identifying and measuring systemic risk, Ulrich Krüger, director, Departamentul Stabilitate Financiară, Banca Germaniei
  • Dezbateri/ Prezentări la nivelul ţărilor:
    • Identificarea riscului sistemic în Banca Națională a Moldovei, Olga Homina, șef serviciu, Departamentul Reglementare și Supraveghere Bancară, Banca Națională a Moldovei
    • Coping with unsustainable lending, Irina Mihai, șef serviciu, Direcția Stabilitate Financiară, BNR

Sesiunea 3: Utilizarea instrumentelor macroprudențiale pentru atingerea obiectivelor intermediare ale politicilor macroprudențiale

Sesiunea 4: Utilizarea instrumentelor macroprudențiale pentru atingerea obiectivelor intermediare ale politicilor macroprudențiale: experiențele țărilor
Vineri, 23 octombrie 2015

Sesiunea 5: Instrumente ale politicii macroprudențiale

Sesiunea 6: Utilizarea amortizoarelor de capital macroprudențiale

Sesiunea 7: Riscurile la adresa stabilității financiare generate de sectorul bancar paralel

Sesiunea 8: Politicile macroprudențiale – vulnerabilitățile asociate activității de creditare

Cuvânt de închidere din partea FMI şi BNR