Sesizări


Conform prevederilor art. 222 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, utilizatorii serviciilor de plată persoane fizice şi juridice şi alte părţi interesate, inclusiv asociații de consumatori, precum și prestatorii de servicii de plată pot sesiza autoritățile naționale desemnate, respectiv: Banca Națională a României, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Agenția Națională de Administrare Fiscală. Autoritățile desemnate în Statele Membre sunt evidențiate aici.

În vederea soluționării pe cale amiabilă a eventualelor dispute/litigii şi fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor şi utilizatorilor persoane juridice de a iniţia acțiuni în justiție împotriva prestatorului de servicii de plată care a încălcat dispozițiile Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, persoanele fizice şi juridice pot folosi serviciile de soluționare extrajudiciară a litigiilor puse la dispoziție de Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar (CSALB).

Banca Națională a României este autoritatea competentă pentru gestionarea sesizărilor utilizatorilor serviciilor de plată și altor a părți interesate, inclusiv a asociațiilor de consumatori, precum și a prestatorilor de servicii de plată cu privire la presupuse încălcări, de către prestatorii de servicii de plată, a prevederilor art. 150-165 (autorizarea operațiunilor de plată), art. 218-221 (gestionarea riscurilor operaționale și de securitate și raportarea incidentelor, accesul la conturi), art. 248 alin. (3) (dispoziții tranzitorii), precum și art. 223 din Legea nr. 209/2019, precum și la încălcarea, de către instituțiile de plată a dispozițiilor art. 9-110 din același act normativ.

Sesizările pot fi trimise prin poștă la Banca Națională a României Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților, Str. Lipscani nr. 25, sector 3, cod poștal 030031, București sau prin e-mail la adresa sesizari.DSP2@bnro.ro.

Vă rugăm să menționați în subiectul sesizării adresate Băncii Naționale a României expresia ”Sesizări DSP2”. Următoarele informații ar trebui incluse în sesizare:

  • date de identificare și de contact;
  • calitatea de utilizator de servicii de plată sau nu;
  • calitatea de persoană fizică/juridică sau reprezentant al persoanei fizice/juridice;
  • date de identificare ale prestatorului de servicii de plată și ale serviciului în privința căruia se efectuează sesizarea;
  • descrierea clară și detaliată a situației;
  • articolul și actul normativ care este subiectul sesizării, dacă se cunoaște;
  • documente pe care le considerați utile susținerii sesizării dvs., dacă este cazul.

Expeditorul sesizării va primi, odată cu răspunsul sau informarea cu privire la redirecționarea sesizării către altă autoritate competentă din România sau alt Stat Membru, și informații privind competența generală a Băncii Naționale a României și/sau prelungirea cu 15 zile a termenului de răspuns, după caz.

Sesizările anonime se clasează. Banca Națională a României răspunde la sesizările primite, care respectă cerințele de format și conținut de mai jos, în termen de 30 zile de la data înregistrării la Banca Națională a României, dacă nu sunt redirecționate altei/altor autorități competente din România sau alt Stat Membru. Aceste sesizări nu sunt asimilate petițiilor, așa cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

Precizăm că Banca Națională a Românei se conformează orientărilor ghidului Autorității Bancare Europene EBA/GL/2017/13. Mai multe detalii puteți obține aici.

Pentru informații referitoare la modalitatea de gestionare a datelor cu caracter personal obținute de Banca Națională a României, vă rugăm consultați aici.