Sistem de plăţi


Implementarea sistemului electronic de plăţi şi corelarea sa cu introducerea leului greu

În baza Memorandumului de finanţare PHARE 2000, semnat de Guvernul României şi Comisia Europeană la 6 noiembrie 2000, a fost demarat Proiectul RO 0005.02 - Sistemul Electronic de Plăţi, derulat cu sprijinul financiar şi tehnic al Uniunii Europene, finanţarea fiind asigurată atât din surse PHARE, cât şi din surse interne. Acest proiect a fost finalizat la data de 14 martie 2005.

Sistemul electronic de plăţi are trei componente, şi anume:

 • sistemul cu decontare pe bază brută în timp real, denumit ReGIS;
 • sistemul casei de compensare automată, denumit SENT;
 • sistemul de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat, denumit SaFIR.

De asemenea, date fiind cerinţele şi standardele în domeniu, în special după evenimentele din SUA de la 11 septembrie 2001, cu privire la asigurarea continuităţii activităţii în caz de avarie, pe lângă infrastructura aferentă sistemelor menţionate mai sus, a fost implementat şi un sistem de back-up şi de recuperare în caz de dezastru.

Banca Naţională a României este proprietarul şi administratorul sistemului ReGIS şi sistemului SaFIR, în timp ce sistemul SENT este administrat de TRANSFOND-S.A. Prin prisma rolului de administrator al sistemelor ReGIS şi SaFIR, Banca Naţională a României are controlul efectiv asupra sistemelor, stabileşte regulile de sistem şi procedurile necesare asigurării funcţionării acestora, monitorizează şi supraveghează participanţii la aceste sisteme. Operarea tehnică a sistemului a fost externalizată de către Banca Naţională a României către TRANSFOND-S.A., care este responsabil în principal de asigurarea funcţionării tehnice fără perturbări a sistemelor şi de întreţinerea acestora.

În ceea ce priveşte avantajele pe care le are noul sistem electronic de plăţi, trebuie precizat că, pe lângă avantajele operaţionale dintre care enumerăm un mai bun management de risc şi de lichiditate, creşterea eficienţei şi operativităţii activităţii de plăţi, precum şi gradul de securizare sporit al tranzacţiilor interbancare, se adaugă şi adoptarea unei noi politici de comisionare a Băncii Naţionale a României, favorabilă participanţilor la cele trei sisteme.

Astfel, s-a decis reducerea treptată a comisioanelor aferente participării la Sistemul Electronic de Plăţi, luând în calcul perioada necesară pentru amortizarea investiţiilor realizate de comunitatea bancară din România pentru acest proiect. În acest sens, operaţionalizarea sistemelor ReGIS şi SENT a însemnat reducerea comisioanelor aferente tranzacţiilor procesate şi decontate prin aceste sisteme cu 25 la sută faţă de comisioanele practicate până la acest moment, urmând a se analiza posibilitatea de a aplica o altă reducere la cuantumul acestora în viitorul apropiat cu aproximativ 33 la sută. Acest lucru ar semnifica exonerarea de plată a primitorului plăţii, cu efect benefic asupra tuturor recipienţilor de plăţi în general, şi a Ministerului Finanţelor în special.


Sistemul ReGIS - sistemul cu decontare pe bază brută în timp real

 • Sistemul ReGIS, operaţionalizat la data de 8 aprilie 2005, asigură decontarea în timp real (secunde) a instrucţiunilor de plată de mare valoare (peste 500 milioane ROL) sau urgente, iniţiate de bănci şi alte instituţii de credit, precum şi decontarea instrucţiunilor aferente poziţiilor nete calculate de casele de compensare şi a celor privind tranzacţiile cu titluri de stat. Decontarea instrucţiunilor de plată iniţiate prin acest sistem are loc în mod continuu, tranzacţie cu tranzacţie.
 • În prima sa lună de operare, sistemul a funcţionat fără perturbări, numărul mediu al tranzacţiilor procesate zilnic prin sistem fiind de 3 643, cu o valoare medie zilnică de 44 052 miliarde lei, respectiv 1,2 miliarde euro, cu un maxim de 2,4 miliarde euro; putem aprecia că numărul şi valoarea tranzacţiilor aferente plăţilor de mare valoare au crescut după operaţionalizarea sistemului ReGIS cu 50 la sută faţă de anul 2004 (date furnizate 2004: plăţi de mare valoare, medie zilnică 28,085 mii miliarde ROL- 0.76 miliarde EUR, număr tranzacţii zilnice 2 700)
 • Modul cum interferează cu leul greu:

S-a luat decizia de a nu se converti automat datele istorice (cele înainte de 1 iulie 2005). Operatorii interesaţi le vor converti singuri.


Sistemul SENT - casa de compensare automată

 • Sistemul SENT, operaţionalizat la data de 13 mai 2005, reprezintă un sistem electronic de compensare care oferă posibilitatea schimbului de instrucţiuni de plată de mică valoare (sub 500 milioane ROL) între instituţiile de credit şi Trezoreria statului, calculând poziţiile nete multilaterale pe care le transmite sistemului ReGIS în vederea decontării finale a acestora.
 • După primele două săptămâni de la operaţionalizare, sistemul funcţionează fără perturbări, numărul mediu zilnic al tranzacţiilor procesate fiind de 191 000, în valoare medie zilnică de 4 886 miliarde lei, faţă de 154 000 tranzacţii în valoare de 7 588 miliarde lei în anul 2004; (dat fiind faptul că statisticile efectuate de TRANSFOND-S.A. nu au mai fost actualizate în acest an şi că o parte a operaţiunilor procesate în prezent la CC a BNR nu a putut fi cuantificată ca valoare); creştere cu circa 50 la sută.
 • Modul cum interferează cu leul greu:
  • S-a luat decizia ca o parte a aplicaţiei (direct debit) - inexistentă anterior, să fie activată după 1 iulie.
  • (direct debit = o instrucţiune prin care o bancă cere altei bănci plata în numele unui client).

Sistemul SaFIR - sistemul de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

 • Sistemul va ţine evidenţa emisiunilor de titluri aflate în circulaţie (funcţie de registru), va asigura decontarea operaţiunilor cu titluri de stat cu respectarea principiului "livrare contra plată" şi va realiza funcţiuni complementare, cum ar fi evaluarea zilnică a emisiunilor, calculul automat al comisioanelor etc.
 • Ultima componentă a Sistemului Electronic de Plăţi, sistemul SaFIR, va fi operaţionalizat începând cu sfârşitul lunii august 2005.
 • Cum interferează cu leul greu:
  • S-a luat decizia intrării sale în funcţiune după 1 iulie (inclusiv directiva privind colateralul)
  • Variantele cu leul greu pentru ReGIS şi SENT sunt disponibile pentru testare începând cu 30 mai. Se asigură astfel băncilor comerciale o perioadă de testare de cinci săptămâni, peste termenul pe care acestea l-au solicitat (4 săptămâni).