Sisteme de plăţi


Importanţa sistemelor de plăţi şi de decontare

La nivel mondial, sistemele de plăţi şi sistemele de decontare au dobândit o importanţă deosebită în special în ultimele decenii, datorită creşterii volumului şi a valorii tranzacţiilor comerciale şi a celor financiare (pe pieţele monetare şi valutare), în contextul globalizării şi a liberei circulaţii a capitalurilor.

Şi la nivel naţional, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi cu dezvoltarea economiei, s-a manifestat o creştere importantă a volumului tranzacţiilor de plată, precum şi a interesului operatorilor economici pentru existenţa unor sisteme de plăţi eficiente şi sigure.

Atribuţiile BNR

BNR, ca orice altă bancă centrală, este interesată ca sistemele de plăţi şi de decontare în monedă naţională să fie proiectate şi administrate de o manieră prudentă. Astfel, BNR acordă o atenţie deosebită funcţionării fără perturbări a acestor sisteme, precum şi reducerii potenţialelor riscuri asociate funcţionării acestora.

Funcţionarea fără perturbări a sistemelor de plăţi şi de decontare este vitală pentru asigurarea unei monede naţionale puternice şi pentru implementarea cu succes a politicii monetare a băncii centrale, pentru buna funcţionare a pieţelor financiare şi pentru  menţinerea stabilităţii întregului sistem financiar-bancar.

BNR are ca atribuţie statutară promovarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi atât în calitate de bancă centrală a României (Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României), cât şi în calitate de membru al Sistemului European al Băncilor Centrale (art. 105 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi art. 3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene), prin:

  • furnizarea de mijloace de decontare pentru plăţi şi instrumente financiare; în acest sens BNR operează un sistem pentru plăţi de mare valoare în lei (ReGIS), un sistem pentru plăţile de mare valoare în Euro (TARGET2-România), precum şi un sistem de depozitare şi decontare pentru instrumente financiare (SaFIR);
  • supravegherea sistemelor de plăţi şi a celor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare; în acest sens BNR stabileşte standarde în vederea asigurării siguranţei şi eficienţei sistemelor care procesează tranzacţii în lei şi evaluează conformitatea sistemelor cu aceste standarde;
  • cooperarea cu autorităţile naţionale, Sistemul European al Băncilor Centrale, Banca Centrală Europeană, precum şi cu orice alte organisme internaţionale relevante, în vederea asigurării unui cadru de reglementare şi supraveghere a sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare armonizat cu standardele internaţionale;
  • promovarea eficienţei în sistemele de plăţi şi adaptarea infrastructurilor la cerinţele unei zone unice de plăţi în euro (SEPA).