Sondaje


Campania de informare privind denominarea

Sondajele realizate de BNR

Evaluarea permanentă a percepţiei la nivelul publicului larg constituie un element esenţial în cadrul campaniei de informare privind denominarea în vederea ajustării corespunzătoare a mesajelor şi a canalelor de transmitere a acestora.

Având în vedere importanţa monitorizării impactului campaniei de informare privind denominarea, în perioada 14 mai -14 iunie 2005, Banca Naţională a realizat prin intermediul sucursalelor sale o serie de sondaje, ale căror rezultate le prezentăm în continuare.

Sondajele relevă că cea mai mare parte a populaţiei cunoaşte în general aspectele legate de procesul denominării, având evaluări în majoritate pozitive referitoare la impactul acestuia.

Categoriile de public mai puţin informate, dar care manifestă interes pentru obţinerea mai multor informaţii despre denominare, se regăsesc în zona rurală şi au un grad de instruire redus (agricultori/pensionari). Atitudini uşor mai pesimiste s-au identificat în cazul femeilor, persoanelor în vârstă şi al celor cu venituri mici.

Principalele surse de informare le constituie mass-media, în special televiziunea, dar şi afişele/pliantele distribuite în cadrul campaniei, care au fost foarte bine primite de către public.

Reflectarea denominării în media centrală şi locală, cuantificată prin frecvenţa articolelor şi filmelor de prezentare a leului nou, a fost apreciată ca fiind moderată. În acest context, la nivel teritorial sunt organizate în continuare numeroase manifestări, seminarii-dezbateri referitoare la denominare, cu participarea reprezentanţilor din sucursalele BNR.

În perioada menţionată s-a constatat o îmbunătăţire a prezenţei afişelor care prezintă denominarea la nivelul băncilor comerciale, unităţilor poştale şi de poliţie, marilor lanţuri de magazine, benzinăriilor, gărilor şi şcolilor. Cu toate acestea, sucursalele din zona de sud şi de est continuă să semnaleze existenţa unui număr relativ scăzut de afişe la nivelul comercianţilor.

În acelaşi timp, deşi există cereri de suplimentare a numărului de materiale publicitare despre denominare, s-a constatat o vizibilitate redusă a afişelor în cazul unor comercianţi şi bănci, invocându-se ca argument politica proprie de marketing.

Potrivit sondajelor, se constată o frecvenţă moderată a întrebărilor referitoare la denominare, în topul acestora aflându-se creşterea preţurilor, modalităţile de preschimbare şi de primire a restului, calendarul şi costurile denominării. Semnalăm prezenţa sporadică a întrebării referitoare la asocierea acestui proces cu stabilizarea în cazul unor respondenţi din zona de sud.

Comentariile despre denominare sunt în majoritate pozitive, temerile semnalate referindu-se în principal la creşterea preţurilor datorată rotunjirilor şi la posibilitatea greşelilor/confuziilor la primirea restului. Menţionăm apariţia frecventă a opiniilor referitoare la durata circulaţiei duale, care este considerată prea mare.


CONCLUZII

Sondajele au indicat existenţa, pe anumite segmente ale publicului, a unei insuficiente informări despre procesul de preschimbare (locul/perioada) şi a unor neclarităţi privind utilitatea denominării. Acest aspect va impune o adaptare a mesajului pentru segmentele de public menţionate, o uşoară intensificare a campaniei media prin intermediul televiziunilor şi continuarea în ritm susţinut a prezentărilor-dezbaterilor la nivel teritorial.