Theodor Ştefănescu


Născut într-o familie de comercianţi, Theodor Ştefănescu a urmat cursurile Şcolii comerciale din Bucureşti. Ulterior, o mare parte a activităţii sale a fost legată de catedra de contabilitate din cadrul acesteia, al carei titular a fost până în anul 1901.

În conducerea Băncii Naţionale a României, Theodor Ştefănescu a deţinut încă din 1880 funcţia de director, coordonând activitatea Contabilităţii generale, departament pe care l-a organizat după modelul Băncii Franţei. A îndeplinit provizoriu funcţia de guvernator al B.N.R. în perioada 12.03.1907 - 01.11.1909, când Anton Carp a fost numit Ministru al Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. În calitate de guvernator, Theodor Ştefănescu s-a preocupat de securizarea biletelor B.N.R şi prevenirea falsificării. A fost obligat să accepte, în condiţiile crizei din 1907, creşterea taxei oficiale a scontului de patru ori în intervalul august-decembrie al acelui an.

Anunţând Consiliului general ştirea morţii lui Theodor Ştefănescu, guvernatorul I. G. Bibicescu aprecia "Ştefănescu a fost ales director al Băncii înca de la început, astfel încât a contribuit la întemeierea ei, fiind reales necontenit de şapte ori în decursul celor 28 de ani. El a dat Băncii tot concursul competenţei şi specialităţii sale tehnice, i-a dat mai mult, inteligenţa sa practică şi experienţa în afaceri, de asemenea iubirea şi nemărginitul său devotament."