Act legislativ


 


Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
Ordin nr. 29 din 7.iun.2005
Monitorul Oficial, Partea I 518 17.iun.2005
Intrare în vigoare la 17.iun.2005
pentru aprobarea Normelor privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor sociale/unităţilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare

   Nr. 754/29

   Ministerul Finanţelor Publice
   Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

   În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
   în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 şi ale art. 7 alin. (3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital,
   având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 44 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

   ministrul finanţelor publice şi preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor sociale/unităţilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. -(1) Normele prevăzute la art. 1 se aplică de către persoanele juridice prevăzute la art. 5 alin. (3NORME
privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de
denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor
sociale/unităţilor de fond ca urmare a aplicării
Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare