Act legislativ


 


Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 181 din 14.dec.2005
Monitorul Oficial, Partea I 1171 23.dec.2005
Intrare în vigoare la 23.dec.2005
pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

   În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru a evita situaţiile apărute în practică în cazul impozitelor reţinute la sursă, respectiv în cazul impozitului pe veniturile din dividende şi din dobânzi, în care, ca efect al întregirii la 1 leu (RON) a impozitelor subunitare, veniturile rămân subunitare iar impozitul calculat pentru aceste venituri este 1 leu (RON), este necesară exceptarea de la această regulă a impozitelor reţinute la sursă. În această excepţie nu sunt incluse impozitele aferente veniturilor salariale pentru a nu contraveni dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2005.
   Având în vedere apropierea termenului de plată a impozitelor pentru veniturile din dividende, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se impune, în regim de urgenţă, reglementarea acestei situaţii.
   În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. I. - După alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005, se introduce un nou alineat, alineatul (1articolului 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

   PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                            Contrasemnează:
───────────────
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

   Bucureşti, 14 decembrie 2005.
   Nr. 181.