Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 24 din 28.noi.2006
Monitorul Oficial, Partea I 989 12.dec.2006
Intrare în vigoare la 12.dec.2006
privind încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne monetare

   În temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

   Banca Naţională a României emite următoarea circulară:

   Art. 1. -(1) Bancnotele şi monedele din vechea emisiune monetară, aflate în circulaţie, se vor înlocui treptat de către Banca Naţională a României, până la data de 31 decembrie 2006.
   (2) La data de 1 ianuarie 2007 bancnotele şi monedele menţionate la alin. (1) îşi vor pierde puterea circulatorie. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, acestea nu vor mai putea fi utilizate ca mijloace legale de plată.
   Art. 2. -(1) În perioada 1-31 decembrie 2006 bancnotele şi monedele metalice din vechea emisiune vor fi acceptate la plată de către toţi operatorii economici şi celelalte instituţii. Aceştia au obligaţia să nu le mai repună în circulaţie şi să le depună la unităţile bancare unde au conturi deschise.
   (2) Concomitent, unităţile instituţiilor de credit au obligaţia de a nu mai repune în circulaţie vechile însemne monetare primite de la populaţie, operatori economici şi celelalte instituţii şi de a le depune la sucursalele Băncii Naţionale a României.
   Art. 3. - În intervalul 1-31 ianuarie 2007 însemnele monetare din vechea emisiune, care şi-au pierdut puterea circulatorie la data de 1 ianuarie 2007, vor putea fi preschimbate, fără taxe şi comisioane, la Banca Naţională a României - sucursalele Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timiş, precum şi la unităţile instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului.
   Art. 4. - Începând cu data de 1 februarie 2007, bancnotele imprimate pe suport de polimer şi monedele metalice din vechea emisiune monetară vor putea fi preschimbate fără taxe şi comisioane, pe perioadă nelimitată, numai la Banca Naţională a României - sucursalele Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timiş, prin prezentarea la ghişeu sau remitere prin poştă.
   Art. 5. - Prevederile prezentei circulare se aplică de către toţi operatorii economici, instituţiile de credit/Trezoreria Statului şi sucursalele Băncii Naţionale a României.
   Art. 6. - La data publicării prezentei circulare în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă prevederile art. 2 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 7/2005 privind măsurile care trebuie luate de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 8 martie 2005.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 28 noiembrie 2006.
   Nr. 24.