Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 12 din 24.oct.2008
Monitorul Oficial, Partea I 727 28.oct.2008
Intrare în vigoare la 29.oct.2008
pentru completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare

   În baza art. 5 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   Art. I. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 22 iunie 1995, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
   -La punctul 5, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alineatele 5 şi 6, cu următorul cuprins:
   "În cazul în care cotaţiile pentru depozitele plasate (ROBOR) ale participanţilor la calculul ratelor medii ale dobânzilor interbancare depăşesc cu mai mult de 25% nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de credit a Băncii Naţionale a României, banca centrală poate suspenda temporar publicarea indicilor ROBID/ROBOR calculaţi pe baza cotaţiilor băncilor participante.
   În această situaţie, Banca Naţională a României va publica indicii ROBID/ROBOR stabiliţi astfel: ROBID pe toate scadenţele, la nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit a băncii centrale; ROBOR pe toate scadenţele, la nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de credit a băncii centrale."
   Art. II. - Prezenta normă va intra în vigoare în ziua lucrătoare următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 24 octombrie 2008.
   Nr. 12.