Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 14 din 21.apr.2005
Monitorul Oficial, Partea I 384 6.mai.2005
Intrare în vigoare la 6.mai.2005
privind punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor, emisiunea 2005

   Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 14 şi 17 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 1 iulie 2005, noua emisiune monetară.
   Art. 2. - Bancnota cu valoarea nominală de 1 leu are următoarele caracteristici:
   -dimensiuni: 120 x 62 mm, cu o toleranţă de ±1 mm;
   -culoare predominantă: verde;
   -imprimată în tehnica ofset, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul lui Nicolae Iorga şi un filigran cu sigla "BNR";
   -fereastră transparentă complexă, sub formă de acvilă cruciată.
   Pe aversul bancnotei sunt imprimate: portretul istoricului, scriitorului şi jurnalistului Nicolae Iorga (1871-1940); un element floral reprezentând lumânărica-pământului (Gentiana asclepiadaea); stema României şi un motiv floral stilizat; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi un medalion cu sigla "BNR"; valoarea nominală în cifre şi în litere, semnăturile guvernatorului şi casierului central şi data punerii în circulaţie "1 iulie 2005".
   Pe reversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: imaginea Catedralei Episcopale a Mănăstirii Curtea de Argeş, construită de domnitorul Neagoe Basarab (1512-1521), stilizat, acvila cruciată din vechea stemă a Ţării Româneşti din timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714); valoarea nominală în cifre şi în litere; denumirea băncii centrale "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR"; textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR", precum şi seria şi numărul bancnotei, tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă a bancnotei, pe verticală, şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă a bancnotei, pe orizontală.
   Art. 3. - În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include elemente de siguranţă destinate expres publicului:
   a) fereastră transparentă complexă, sub formă de acvilă cruciată, vizibilă pe ambele părţi ale bancnotei, situată pe aversul bancnotei, în partea stângă;
   b) filigran, reprezentând portretul lui Nicolae Iorga şi sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat pe avers, în partea stângă a bancnotei;
   c) element de suprapunere avers-revers, sub formă de motiv floral stilizat, imprimat cu verde-deschis, atât pe aversul, cât şi pe reversul bancnotei, sub textul "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI". Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
   d) fir de siguranţă, vizibil atât pe aversul, cât şi pe reversul bancnotei;
   e) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "1", pe reversul bancnotei.
   Art. 4. - Pe lângă elementele de siguranţă destinate expres publicului, bancnota de 1 leu prezintă suplimentar elemente de siguranţă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:
   a) liniatură specială antiscaner şi anticopiere, pe ambele feţe ale bancnotei în zona verde-deschis, respectiv liniatură fină, sub formă de hexagoane, vizibilă folosind lupa;
   b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
   ▪ pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR1", în stânga şi în dreapta portretului; "BNR", în interiorul cifrei reprezentând valoarea nominală, amplasată în partea stângă;
   ▪ pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul ce include sigla băncii, amplasat în partea stânga a bancnotei, şi în cifra reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;
   c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:
   ▪ imagine gen timbru cu valoarea nominală "1", vizibilă numai în lumină ultravioletă;
   ▪ seria şi numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roşie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă şi o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescenţă galben-verzuie în lumină ultravioletă;
   d) magnetismul firului de siguranţă.
   Art. 5. - Bancnota cu valoarea nominală de 5 lei are următoarele caracteristici:
   -dimensiuni: 127 x 67 mm, cu o toleranţă de ± 1 mm;
   -culoare predominantă: lila;
   -imprimată în tehnică ofset, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul compozitorului George Enescu şi un filigran cu sigla "BNR";
   -fereastră transparentă complexă, sub formă de notă muzicală.
   Pe aversul bancnotei se regăsesc: portretul compozitorului George Enescu (1881-1955), o garoafă (Dianthus dianthus), o vioară, precum şi două note muzicale, ca elemente grafice reprezentative. Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre şi în litere, pe verticală şi orizontală; semnăturile guvernatorului şi casierului central; stema României; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI"; un medalion cu sigla "BNR" şi data punerii în circulaţie "1 iulie 2005";
   Pe reversul bancnotei compoziţia grafică include Ateneul Român, un pian şi un fragment dintr-o partitură. Totodată reversul bancnotei mai cuprinde: pe verticală, valoarea nominală în cifre, pe orizontală, valoarea nominală în cifre şi în litere; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR" poziţionată în colţurile din dreapta sus şi stânga jos; textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR"; seria şi numărul bancnotei, tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă, pe verticală, şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontală.
   Art. 6. - În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:
   a) fereastră transparentă complexă, sub formă de notă muzicală, vizibilă pe ambele părţi ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă;
   b) filigran, redând portretul lui George Enescu şi sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat pe avers, în partea stângă;
   c) element de suprapunere avers-revers, având forma unei lire, situat sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
   d) fir de siguranţă, vizibil atât pe aversul, cât şi pe reversul bancnotei;
   e) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "5".
   Art. 7. - Pe lângă elementele de siguranţă destinate expres publicului, bancnota de 5 lei prezintă suplimentar elemente de siguranţă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:
   a) liniatură specială antiscaner şi anticopiere, pe ambele feţe ale bancnotei, vizibilă folosind lupa;
   b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
   ▪ pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR5", în stânga şi în dreapta portretului; "BNR", în interiorul cifrei reprezentând valoarea nominală, amplasată în partea stângă;
   ▪ pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul ce include sigla băncii, amplasat în partea stângă a bancnotei, şi în cifra reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;
   c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:
   ▪ imagine gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei "5", vizibilă numai în lumină ultravioletă;
   ▪ seria şi numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roşie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă şi o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescenţă galben-verzuie în lumină ultravioletă;
   d) magnetismul firului de siguranţă.
   Art. 8. - Bancnota cu valoarea nominală de 10 lei are următoarele caracteristici:
   -dimensiuni: 133 x 72 mm, cu o toleranţă de ± 1 mm;
   -culoare predominantă: roz;
   -imprimată în tehnică mixtă ofset/în relief, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul pictorului Nicolae Grigorescu şi un filigran cu sigla "BNR";
   -fereastră transparentă complexă, sub formă de paletă pentru pictură, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "10".
   Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907), o floare de nalbă (Althea officinalis), pensula şi paleta artistului. Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre şi în litere, semnăturile guvernatorului şi casierului central, stema României, denumirea băncii centrale de emisiune "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", un medalion cu sigla "BNR" şi data punerii în circulaţie "1 iulie 2005".
   Pe reversul bancnotei compoziţia grafică include o casă ţărănească şi imaginea tabloului lui Nicolae Grigorescu "Rodica". Totodată reversul bancnotei mai cuprinde: valoarea nominală în cifre şi în litere, denumirea băncii centrale de emisiune "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", sigla "BNR" poziţionată în colţurile din dreapta sus şi stânga jos, textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR", seria şi numărul bancnotei, tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă, pe verticală, şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontală.
   Art. 9. - În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:
   a) fereastră transparentă complexă, sub formă de paletă pentru pictură, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "10", vizibilă pe ambele părţi ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă;
   b) imprimarea în relief detectabilă prin palpare:
   ▪ pe avers: portretul pictorului Nicolae Grigorescu, elementul floral, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi medalionul cu sigla "BNR", valoarea nominală în cifre şi în litere;
   ▪ pe revers: o casă ţărănească şi imaginea tabloului lui Nicolae Grigorescu "Rodica", valoarea nominală "10" pe verticală, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR", pe orizontală, valoarea nominală în cifre şi în litere, dreptunghiul cu sigla "BNR";
   c) imagine latentă, pe avers în partea din dreapta jos, conţinând iniţialele "BNR", vizibilă la înclinarea lentă a bancnotei;
   d) filigran, redând portretul pictorului Nicolae Grigorescu şi sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat pe avers, în partea stângă;
   e) element de suprapunere avers-revers, având forma paletei pentru pictură, situat sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
   f) element auriu supraimprimat ofset/în relief, reprezentând paleta pictorului, amplasat pe avers în partea din dreapta jos;
   g) fir de siguranţă, vizibil atât pe aversul, cât şi pe reversul bancnotei;
   h) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "10", pe reversul bancnotei.
   Art. 10. - Pe lângă elementele de siguranţă destinate expres publicului, bancnota de 10 lei prezintă suplimentar elemente de siguranţă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:
   a) liniatură specială antiscaner şi anticopiere, pe ambele feţe ale bancnotei, vizibilă folosind lupa;
   b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
   ▪ pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR10", în zona centrală; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, amplasate în partea stângă;
   ▪ pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul ce include sigla băncii, amplasat în partea stângă a bancnotei, şi în cifrele reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;
   c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:
   ▪ imagine gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei "10", vizibilă numai în lumină ultravioletă;
   ▪ seria şi numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roşie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă şi o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescenţă galben-verzuie în lumină ultravioletă;
   d) magnetismul firului de siguranţă.
   Art. 11. - Bancnota cu valoarea nominală de 50 lei are următoarele caracteristici:
   -dimensiuni: 140 x 77 mm, cu o toleranţă de ±1mm;
   -culoare predominantă: galben;
   -imprimată în tehnică mixtă ofset/în relief, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul lui Aurel Vlaicu şi un filigran cu sigla "BNR";
   -fereastră transparentă complexă, sub forma unui cap de acvilă de munte, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "50".
   Pe aversul bancnotei se regăsesc: portretul lui Aurel Vlaicu (1882-1913), inginer, constructor de avioane, inventator şi pilot român; în centru este ilustrat un element floral reprezentând floarea-de-colţ sau albumiţa (Leontopodium alpinum); imaginea stilizată a uneia dintre elicele avionului Vlaicu II, în spaţiul dintre elementul floral şi portretul lui Aurel Vlaicu; stema României în colţul din stânga sus al bancnotei; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi un medalion cu sigla "BNR"; valoarea nominală în cifre şi în litere, pe verticală şi orizontală; semnăturile guvernatorului şi casierului central şi data punerii în circulaţie "1 iulie 2005".
   Pe reversul bancnotei sunt imprimate: imaginea unui cap de acvilă de munte (Aquila chrysaetos), simbolizând curajul lui Aurel Vlaicu şi zborul său spre înălţimi, schiţa avionului Vlaicu II, văzut din faţă, la stânga acvilei, şi schema în secţiune, cu jocul pistoanelor, a motorului Gnome (50 CP şi 7 cilindri în stea) cu care era echipat avionul Vlaicu II; valoarea nominală în cifre şi în litere atât pe verticală, cât şi pe orizontală; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR" în colţurile din dreapta sus şi stânga jos; textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR"; seria şi numărul bancnotei, tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă, pe verticală, şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontală.
   Art. 12. - În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:
   a) fereastră transparentă complexă, sub forma unui cap de acvilă de munte, având imprimată valoarea nominală "50", vizibilă pe ambele părţi ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă;
   b) imprimare în relief, detectabilă prin palpare:
   ▪ pe avers: portretul lui Aurel Vlaicu, elementul floral, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi medalionul cu sigla "BNR", valoarea nominală în cifre şi în litere;
   ▪ pe revers: imaginea unui cap de acvilă de munte, schiţa avionului Vlaicu II, valoarea nominală "50" pe verticală, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR", pe orizontală valoarea nominală în cifre şi în litere, dreptunghiul cu sigla "BNR";
   c) cerneală care îşi schimbă culoarea: când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare, textul "LEI CINCIZECI" de pe aversul bancnotei îşi schimbă culoarea din verde în auriu;
   d) imagine latentă, pe avers în partea din dreapta jos, conţinând iniţialele "BNR", vizibilă la înclinarea lentă a bancnotei;
   e) filigran, reprezentând portretul lui Aurel Vlaicu şi sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat deasupra ferestrei transparente;
   f) element de suprapunere avers-revers, în formă de "Roza vânturilor", situat sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
   g) element auriu supraimprimat ofset/în relief, sub forma unei acvile de munte, amplasat în partea dreaptă pe avers;
   h) fir de siguranţă, vizibil atât pe aversul, cât şi pe reversul bancnotei;
   i) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "50";
   j) microperforaţii laser - valoarea nominală "50", amplasată în zona centrală, pe direcţie verticală.
   Art. 13. - Pe lângă elementele de siguranţă destinate expres publicului, bancnota de 50 lei prezintă suplimentar elemente de siguranţă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:
   a) liniatură specială antiscaner şi anticopiere, pe ambele feţe ale bancnotei, vizibilă folosind lupa;
   b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
   ▪ pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR50", în zona centrală; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, amplasate în partea stângă;
   ▪ pe reversul bancnotei: "CINCIZECI 50 LEI", pe cercul interior din jurul schiţei motorului Gnome; "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", pe cercul exterior al aceleiaşi schiţe; "BNR", în dreptunghiul din partea stângă şi în cifrele reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;
   c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:
   ▪ imagine gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei "50", vizibilă numai în lumină ultravioletă;
   ▪ seria şi numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roşie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă şi o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescenţă galben-verzuie în lumină ultravioletă;
   d) magnetismul firului de siguranţă.
   Art. 14. - Bancnota cu valoarea nominală de 100 lei are următoarele caracteristici:
   -dimensiuni: 147 x 82 mm, cu o toleranţă de ±1 mm;
   -culoare predominantă: albastru;
   -imprimată în tehnică mixtă ofset/în relief, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale şi un filigran cu sigla "BNR";
   -fereastră transparentă complexă, sub formă de măşti teatrale, având în interior valoarea nominală "100".
   Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale, semnătura în facsimil şi numele acestuia, anii marcând perioada în care a trăit "1852-1912". În zona centrală sunt ilustrate: un element floral reprezentând o violetă (Viola sororia), o mască de teatru stilizată şi o altă mască, cea a Comediei, simbol al teatrului. Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre şi în litere, pe verticală şi pe orizontală, semnăturile guvernatorului şi casierului central, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", un medalion cu sigla "BNR" şi data punerii în circulaţie "1 iulie 2005".
   Pe reversul bancnotei compoziţia grafică include: vechea clădire a Teatrului Naţional din Bucureşti, statuia dramaturgului Ion Luca Caragiale, amplasată în faţa actualului Teatru Naţional din Bucureşti. Totodată reversul bancnotei cuprinde: pe verticală, valoarea nominală în cifre, pe orizontală, valoarea nominală în cifre şi în litere, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR" poziţionată în partea din dreapta sus şi stânga jos. Sub statuia dramaturgului este imprimat pe orizontală textul: "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR". Seria şi numărul bancnotei, tipărite cu litere şi cifre în două culori, negru şi roşu, sunt imprimate astfel: cele cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime sunt amplasate vertical, în partea stângă a reversului bancnotei; cele cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare sunt amplasate orizontal, în partea dreaptă a reversului bancnotei.
   Art. 15. - În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:
   a) fereastră transparentă complexă, sub formă de măşti teatrale, cu ornamente aurii, având imprimată valoarea nominală "100", vizibilă pe ambele feţe ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă;
   b) imprimare în relief detectabilă prin palpare:
   ▪ pe avers: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale, cu semnătura în facsimil a acestuia, elementul floral, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi medalionul cu sigla "BNR", valoarea nominală în cifre şi în litere;
   ▪ pe revers: vechea clădire a Teatrului Naţional din Bucureşti, statuia dramaturgului Ion Luca Caragiale, valoarea nominală "100", pe verticală, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR", pe orizontală, valoarea nominală în cifre şi în litere, dreptunghiul cu sigla "BNR";
   c) cerneală care îşi schimbă culoarea când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare: textul "LEI UNA SUTĂ" de pe aversul bancnotei îşi schimbă culoarea din verde în auriu;
   d) imagine latentă: iniţialele "BNR" încorporate în imaginea clădirii vechiului Teatru Naţional din Bucureşti, pe revers, vizibile când bancnota se priveşte sub diferite unghiuri de înclinare;
   e) filigran, reprezentând portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale şi sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului);
   f) elemente de suprapunere avers-revers, având formă de floare stilizată. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
   g) element auriu supraimprimat ofset/în relief pe arie aurie metalizată preimprimată, în dreapta ferestrei transparente, pe avers;
   h) fir de siguranţă;
   i) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "100";
   j) microperforaţii laser - valoarea nominală "100", amplasată în zona centrală, pe direcţie verticală.
   Art. 16. - Pe lângă elementele de siguranţă destinate expres publicului, bancnota de 100 lei prezintă suplimentar elemente de siguranţă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:
   a) liniatură anticopiere şi antiscaner: pe zonele libere din stânga şi din dreapta, pe ambele feţe ale bancnotei, vizibilă doar cu lupa;
   b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
   ▪ pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR100", în zona centrală; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, plasate în partea stângă şi în zona din stânga măştii, pe masca reprezentând Comedia;
   ▪ pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul din partea stângă şi în cifrele reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;
   c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:
   ▪ imaginea gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei în cifre, vizibilă numai în lumină ultravioletă;
   ▪ seria şi numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roşie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă şi o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescenţă galben-verzuie în lumină ultravioletă;
   d) magnetismul firului de siguranţă.
   Art. 17. - Bancnota cu valoarea nominală de 500 lei are următoarele caracteristici:
   -dimensiuni: 153 x 82 mm, cu o toleranţă de ±1 mm;
   -culoare predominantă: tonuri de bleu;
   -imprimată în tehnică mixtă ofset/în relief, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul poetului Mihai Eminescu şi un filigran cu sigla "BNR";
   -fereastră transparentă complexă, sub formă de clepsidră, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "500".
   Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul poetului Mihai Eminescu, semnătura în facsimil şi numele acestuia, anii marcând perioada în care a trăit "1850-1889". În zona centrală sunt ilustrate: flori şi frunze de tei (Tilia Platyphyllos), o călimară, o pană de scris şi un element auriu reprezentând o clepsidră stilizată, încorporând valoarea nominală a bancnotei. În partea superioară şi în cea inferioară a portretului poetului Mihai Eminescu se regăseşte microtextul "BNR500". Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre şi în litere, pe verticală şi pe orizontală; semnăturile guvernatorului şi casierului central; stema României; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI"; un medalion cu sigla "BNR" şi data punerii în circulaţie "1 iulie 2005".
   Pe reversul bancnotei compoziţia grafică include: clădirea Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi; o pagină a ziarului "Timpul". Totodată reversul bancnotei cuprinde: pe verticală, valoarea nominală în cifre, pe orizontală, valoarea nominală în cifre şi în litere; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR" poziţionată în partea din dreapta sus şi stânga jos. În partea dreaptă este imprimat pe verticală textul: "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR". Seria şi numărul bancnotei, tipărite cu litere şi cifre în două culori, negru şi roşu, sunt imprimate astfel: cele cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime sunt amplasate vertical, în partea stângă; cele cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare sunt amplasate în partea dreaptă.
   Art. 18. - În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:
   a) fereastră transparentă complexă, sub formă de clepsidră, cu element iridiscent auriu, vizibilă pe ambele feţe ale bancnotei, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "500", situată pe avers, în partea stângă;
   b) imprimare în relief, detectabilă prin palpare:
   ▪ pe avers: portretul poetului Mihai Eminescu, cu semnătura în facsimil a acestuia, frunza de tei, călimara, pana de scris, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi medalionul cu sigla "BNR", valoarea nominală în cifre şi în litere;
   ▪ pe revers: clădirea Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, valoarea nominală "500", pe verticală, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla "BNR", pe orizontală, valoarea nominală în cifre şi în litere, dreptunghiul cu sigla "BNR";
   c) cerneală care îşi schimbă culoarea: în zona de jos în mijloc, textul "LEI CINCI SUTE", pe aversul bancnotei; când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare, cerneala îşi schimbă culoarea din verde în auriu;
   d) imagine latentă: iniţialele "BNR" încorporate pe latura din dreapta a imaginii Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi; când bancnota este privită perpendicular, literele nu se observă, când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare, literele "BNR" devin vizibile;
   e) filigran, redând portretul lui Mihai Eminescu şi sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat pe avers, în partea stângă;
   f) elemente de suprapunere avers-revers, având formă de călimară stilizată. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
   g) element complex auriu supraimprimat ofset/în relief pe aria aurie metalizată, sub forma unei clepsidre, pe avers, în zona centrală a bancnotei;
   h) fir de siguranţă, vizibil atât pe aversul, cât şi pe reversul bancnotei;
   i) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "500";
   j) microperforaţii laser - valoarea nominală "500", amplasată în zona centrală, pe direcţie verticală.
   Art. 19. - Pe lângă elementele de siguranţă destinate expres publicului, bancnota de 500 lei prezintă suplimentar elemente de siguranţă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:
   a) liniatură anticopiere şi antiscaner: pe zonele libere din stânga şi din dreapta, pe ambele feţe ale bancnotei, vizibilă doar cu lupa;
   b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
   ▪ pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune, "BNR500", în zona centrală; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, plasate în partea stângă şi în zonele de sub şi de deasupra portretului;
   ▪ pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul din partea stângă şi în cifrele reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;
   c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:
   ▪ imaginea gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei în cifre, vizibilă numai în lumină ultravioletă;
   ▪ seria şi numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roşie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă şi o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescenţă galben-verzuie în lumină ultravioletă;
   d) magnetismul firului de siguranţă.
   Art. 20. - Moneda metalică cu valoarea nominală de 1 ban prezintă următoarele caracteristici:
   -compoziţia: oţel placat cu alamă;
   -culoarea: galben;
   -forma: rotundă;
   -diametrul: 16,75 mm;
   -grosimea la chenar: 1,6 mm;
   -cant: neted;
   -greutatea: 2,4 g.
   Aversul monedei prezintă, în partea centrală, stema României; anul emisiunii şi inscripţia "ROMANIA" urmează circumferinţa monedei, separate prin steluţe în patru colţuri.
   Reversul monedei conţine valoarea nominală "1 BAN".
   Art. 21. - Moneda metalică cu valoarea nominală de 5 bani prezintă următoarele caracteristici:
   -compoziţia: oţel placat cu cupru;
   -culoarea: roşu;
   -forma: rotundă;
   -diametrul: 18,25 mm;
   -grosimea la chenar: 1,6 mm;
   -cant: zimţat;
   -greutatea: 2,78 g.
   Aversul monedei prezintă în partea centrală stema României; anul emisiunii şi inscripţia "ROMANIA" urmează circumferinţa monedei, separate prin steluţe în patru colţuri.
   Reversul monedei conţine valoarea nominală "5 BANI".
   Art. 22. - Moneda metalică cu valoarea nominală de 10 bani prezintă următoarele caracteristici:
   -compoziţia: oţel placat cu nichel;
   -culoarea: alb-argintiu;
   -forma: rotundă;
   -diametrul: 20,50 mm;
   -grosimea la chenar: 1,8 mm;
   -cant: 3 sectoare alternând zimţat/neted;
   -greutatea: 4 g.
   Aversul monedei prezintă în partea centrală stema României; anul emisiunii şi inscripţia "ROMANIA" urmează circumferinţa monedei, separate prin steluţe în patru colţuri.
   Reversul monedei conţine valoarea nominală "10 BANI", dispusă pe două rânduri.
   Art. 23. - Moneda metalică cu valoarea nominală de 50 bani prezintă următoarele caracteristici:
   -compoziţia: Cu800Zn150Ni50;
   -culoarea: galben;
   -forma: rotundă;
   -diametrul: 23,75 mm;
   -grosimea la chenar: 1,9 mm;
   -cant: inscripţionat cu "ROMANIA" de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte;
   -greutatea: 6,1 g.
   Aversul monedei prezintă în partea centrală stema României; anul emisiunii şi inscripţia "ROMANIA" urmează circumferinţa monedei, separate prin steluţe în patru colţuri.
   Reversul monedei conţine valoarea nominală "50 BANI", dispusă pe două rânduri.
   Art. 24. - Bancnotele şi monedele, emisiunea 2005, vor circula în paralel cu bancnotele şi monedele din emisiunile existente în prezent în circulaţie, până la data de 31 decembrie 2006.

   Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu

   Bucureşti, 21 aprilie 2005.
   Nr. 14.