Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 34 din 3.noi.2008
Monitorul Oficial, Partea I 751 6.noi.2008
Intrare în vigoare la 6.noi.2008
privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională

   În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

   Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2008, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate se stabileşte la un nivel de 18%.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 3 noiembrie 2008.
   Nr. 34.