Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 37 din 14.noi.2008
Monitorul Oficial, Partea I 778 20.noi.2008
Intrare în vigoare la 20.noi.2008
privind punerea în circulaţie a unei noi bancnote cu valoarea nominală de 10 lei, reproiectată

   Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 14 şi 17 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va pune în circulaţie, începând cu data de 1 decembrie 2008, o nouă bancnotă cu valoarea nominală de 10 lei, reproiectată.
   Art. 2. - Noua bancnotă cu valoarea nominală de 10 lei, reproiectată, are următoarele caracteristici:
   -dimensiuni: 133 x 72 mm, cu o toleranţă de ± 1 mm;
   -culoare predominantă: roz;
   -imprimată pe suport de polimer, în tehnică plană.
   Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907), o floare de nalbă (Althea officinalis), pensula şi paleta artistului. Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre şi litere, semnăturile guvernatorului şi casierului central, stema României, denumirea băncii centrale de emisiune "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", un medalion cu sigla "BNR" şi data punerii în circulaţie "1 decembrie 2008".
   Pe reversul bancnotei compoziţia grafică include o casă ţărănească din Oltenia şi un fragment din tabloul lui Nicolae Grigorescu "Rodica". Totodată, reversul bancnotei mai cuprinde: valoarea nominală în cifre şi litere, denumirea băncii centrale de emisiune "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", sigla "BNR", poziţionată în colţurile din dreapta sus şi stânga jos, textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR", seria şi numărul bancnotei, tipărite cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime, în partea stângă, pe verticală, şi cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontală.
   Art. 3. - În scopul protejării împotriva contrafacerilor, noua bancnotă, reproiectată, include următoarele elemente de siguranţă destinate expres publicului:
   a) fereastra transparentă, zona clară sub formă de paletă pentru pictură, situată în stânga aversului bancnotei, în interiorul căreia sunt imprimate o pensulă albă şi două pensule aurii;
   b) filigranul, redând portretul pictorului Nicolae Grigorescu şi sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat pe revers, în partea stângă;
   c) elementul de suprapunere avers-revers, având forma paletei pentru pictură înscrisă într-un pătrat, situat deasupra florii, pe avers, şi deasupra casei, pe revers. Suprapunerea perfectă se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
   d) elementul auriu, reprezentând paleta pictorului, amplasat pe avers, în partea dreaptă;
   e) fir de siguranţă, vizibil în partea centrală, când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;
   f) bandă iridescentă, bandă verticală de culoare transparentaurie, încorporând valoarea nominală "10", pe reversul bancnotei.
   Art. 4. - Pe lângă elementele de siguranţă destinate expres publicului, bancnota de 10 lei, reproiectată, prezintă, suplimentar, elemente de siguranţă detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:
   a) liniatură specială antiscaner şi anticopiere, pe ambele feţe ale bancnotei, vizibilă folosind lupa;
   b) microtexte, imprimate continuu, vizibile folosind lupa:
   -pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR10", în zona centrală; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, amplasate în partea stângă;
   -pe reversul bancnotei: "BNR" în dreptunghiul ce include sigla băncii, amplasat în partea stângă a bancnotei şi în cifrele reprezentând valoarea nominală, din dreapta;
   c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:
   ▪ imagine gen timbru, cu valoarea nominală a bancnotei "10", vizibilă numai în lumină UV;
   ▪ seria şi numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roşie în lumină normală, dar orange în lumină UV, şi o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescenţă galben-verzuie în UV;
   d) magnetismul firului de siguranţă.
   Art. 5. - Noua bancnotă de 10 lei, reproiectată, emisiunea 2008, va circula în paralel cu bancnota de 10 lei, emisiunea 2005, existentă în prezent în circulaţie.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 14 noiembrie 2008.
   Nr. 37.