Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 48 din 21.dec.2009
Monitorul Oficial, Partea I 24.dec.2009
Intrare în vigoare la 24.dec.2009
privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG

    În temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 2 alin. (4) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. 1. - În perioada 4 ianuarie-31 decembrie 2010, unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG vor preschimba, în continuare, la ghişeu, fără taxe şi comisioane, bancnotele imprimate pe suport de polimer şi monedele metalice din vechea emisiune monetară.
   Art. 2. - Prevederile prezentei circulare se aplică începând cu data de 4 ianuarie 2010 de către unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG.

    Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 21 decembrie 2009.
    Nr. 48.