Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 13 din 4.apr.2011
Monitorul Oficial, Partea I 250 8.apr.2011
Intrare în vigoare la 8.apr.2011
privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

    În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2011, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în valută cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, ce prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabileşte la un nivel de 20%.
   p.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu
    Bucureşti, 4 aprilie 2011.
    Nr. 13.