Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 5 din 20.dec.2013
Monitorul Oficial, Partea I 837 24.dec.2013
Intrare în vigoare la 24.dec.2013
Ordinul nr. 5/2013 pentru abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur

    În temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

   Articol unic. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, se abrogă la data de 1 ianuarie 2014.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 20 decembrie 2013.
    Nr. 5.